ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»نماز»مطالب خواندنی»اسرار شاهراه ها -اسرار سور قرآن کریم (2)

اسرار شاهراه ها -اسرار سور قرآن کریم (2)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نظر بدهید

سرّ شاهراه چهلم / سوره‌ی «مؤمن»{85آیه}

رسول خدا(ص)، فرمودند: هر کس آن را بخواند، ارواح پیامبران و مؤمنان بر او صلوات می‌فرستند و برای او استغفار کنند و هر کس در سه روز یکبار این سوره را بخواند، گناهان گذشته و آینده او را ببخشند و کلمه تقوی را ملازم او کنند و آخرت او را بهتر از دنیای او نمایند و هر کس شب آن را بنویسد

و در دکان خود گذارد، مشتری متاع او زیاد شود و اگر در باغ خود نهد میوه‌ی آن بسیار گردد و اگر مجروح دمل‌دار بر خود بندد، شفا می‌یابد. حامیم‌ها زیور قرآنند، حوامیم هفت درب دوزخ به نام‌های (جهنم / حطمه / لظی سعید / سفر / هاویه / جحیم می‌باشد و هر کس این سوره را بخواند، نگذارد به دوزخ ببرند از این هفت درب).

سرّ شاهراه چهل و یکم / سوره‌ی فصلت (حم سجده){54آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس این سوره را بخواند در روز قیامت دارای نوری باشد که تابش آن تا جایی که دیده شود، خواهد بود و نیز شادمان و خوشحال باشد و زندگی کند در این جهان زیستن پسندیده که هر کس آرزوی آن را داشته باشد. هر کس حم سجده را هر شب بخواند، برایش روز قیامت به قدر کشش چشمش نور و سرور گردد و در دنیا پسندیده و غبطه زندگی کند، یعنی مردم به او رشک برند و از خدای تمنای مقام او را کنند و هر کس این سوره را با آب باران بشوید و سرمه را با آب باران بساید و به چشم کشد از درد چشم و سفیدی آن و جمیع دردهای چشم شفا یابد. رسول‌الله(ص) می‌فرماید: هر کس یکبار حم سجده را قرائت کند به هر حرفی از آن ده حسنه در نامه‌ی او ثبت کنند. 

سرّ شاهراه چهل و دوم / سوره‌ی شوری (حمعسق){53آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمود هر کس این سوره را قرائت کند، حق تعالی روز قیامت روی او را چون ماه شب چهارده گرداند و او را نزد خود بدارد و به او خطاب کند، ای! بنده‌ی من در دنیا سوره‌ی حمعسق مداومت می‌نمودی و نمی‌دانستی که ثواب آن در چه مرتبه است و  اگر بر ثواب آن علم می‌داشتی هرگز از خواندن آن ملامت نمی‌یافتی و دائم به خواندن آن مواظبت می‌نمودی. پس به ملائکه امر نماید که او را بهشت ببرید و در بهترین امکنه آن او را جای دهید. پس فرشتگان او را به بهشت برند و در قصری که درها و ظاهر آن از باطن و باطن آن از ظاهر دیده شود و هزار حورالعین و هزار حواری و هزار ولدان مانند لؤلؤ درخشان نامزد او گردانند با سایر انواع کرامت و اصناف مکرمت و هر کس آن را بشوید و بخورد، کم تشنه گردد و اگر زیر سر نهد و بخوابد خواب‌های خوب ببیند.

سرّ شاهراه چهل و سوم / سوره‌ی «زخرف»{89آیه}

حضرت امام باقر(ع)، فرموده است: هر کس سوره‌ی زخرف را بسیار قرائت نماید، جسد او در قبر از حشرات و گزندگان زمین و از فشار قبر ایمن گردد تا آن هنگام که در پیشگاه حق جل و علا بایستد و در موقف قیامت حاضر شود، آنگاه آن سوره (زخرف) بیاید به فرمان الهی وارد بهشتش گرداند. پیغمبر(ص)، فرمودند: هر کس سوره‌ی زخرف را بخواند از جمله‌ی کسانی خواهد بود که روز قیامت به آنان گفته می‌شود، ای بندگان من امروز نترسید و اندوهی به خود راه ندهید و بدون آن که حساب کرده شوید، وارد بهشت گردید. هر که این سوره را با خود دارد از هر آفت و شّری ایمن باشد و هرکه هنگام خواب این سوره را زیر سر نهد، خواب‌های خوب و خوش ببیند. هر که آیه‌ی زیر یا کل سوره‌ی زخرف را بنویسد و با آب باران بشوید و بخورد زن بد زبان بدهد انشاءالله به اذن الله خوش زبان گردد. (یا عباد لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون... ادخلواالجنه انتم و ازواجکم تحبرون)(آیات68تاآخر70).

سرّ شاهراه چهل و چهارم / سوره‌ی «دخان»{59آیه}

حضرت امام محمدباقر(ع)، فرمودند کسی که سوره‌ی دخان را در نمازهای روزانه واجب و نافله‌های خود بخواند خداوند وی را روز قیامت در زمره‌ی بهشتیان برانگیزد و در سایه‌ی عرش خود پناه دهد و حسابش را آسان گیرد. و نامه‌ی عملش را بدست راستش دهد و در شب جمعه که سوره‌ی دخان را قرائت نماید، به هر حرفی از این سوره ثواب آزاد کردن صد بنده به او ببخشد و هفتاد هزار ملک برایش آمرزش خواهند، و خداوند او را بیامرزد و هر که در روز جمعه و در شب جمعه بخواند، در بهشت خانه‌ای برای او بنا کنند و هر کس همراه خود کند در انظار با هیبت باشد و هر که آن را بشوید و بخورد از شر سخن‌چین در امان باشد. نقل است از حضرت امام جعفر صادق(ع)، که جهت مهمات و مشکلات هفتاد بار (حم دخان) را کفایت شود و هر کس با خود دارد از شر دیو و پری در امان بوده و مردم او را دوست دارند.

سرّ شاهراه چهل و پنجم / سوره‌ی جاثیه (الشرایعه){37آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: هر کس سوره‌ی جاثیه را قرائت نماید ثوابش آن است که هرگز آتش دوزخ را نبیند و نعره و خروش آن را نشنود و او با پیغمبر(ص) باشد. رسول‌الله(ص)، فرمود: هر کس سوره‌ی حم جاثیه را قرائت کند پروردگار در روز قیامت و حساب عورت او را خواهد پوشانید و ترس او را فرو می‌نشاند و هر کس این سوره را مکتوب نماید و با خود همراه دارد، از هرچه ترسناک باشد، ایمن گردد و نیز اگر این سوره را بنویسد و زیر سر نهد از شراجنه محفوظ ماند.

سرّ شاهراه چهل و ششم / سوره‌ی «احقاف»{35آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: هر کس در هر شب یا هفته یکبار سوره‌ی احقاف را قرائت نماید، خداوند  او را در این جهان دچار فزع و دلهرگی و ترس نکند و از ترس و بیم روز رستاخیز در پناه باشد انشاءالله. رسول الله(ص)، فرمودند: هرکس این سوره را بخواند به تعداد هر دانه شنی که در دنیا وجود دارد، ده حسنه به او پاداش خواهند داد که از او ده گناه و سیئه محو شود و ده درجه به او خواهند داد و هر کس این سوره را بنویسد و با آب باران یا زمزم بشوید و بخورد، نزد خلایق محبوب شود و قوه‌ی حافظه‌اش قوی گردد و همچنین جهت خلاص شدن از هلاکت و مهلکه قرائت سه مرتبه‌ی این سوره بسیار مجرب است.

سرّ شاهراه چهل و هفتم / سوره‌ی «محمد»{38آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: این سوره را هر کس قرائت نماید در دین خود هرگز شک نکند و از شرک و کفر محفوظ باشد و بعد از فوت، خدای تعالی هزار فرشته را به قبر او فرستد، تا بر او نماز گذارند و ثواب آنرا را به او می‌دهند و در هنگام حشر تشییع  او کنند تا او را نزد خدا به موقف من حاضر سازند؛ نیز از آن حضرت روایت گردیده، هر کس می‌خواهد حال و مال اعدای ما را بداند باید سوره‌ی محمد را بخواند، زیرا آن آیه در شأن ما و آیتی درباره‌ی اعدای ما می‌باشد و خداوند از نهرهای بهشت به آن شخص أبی عطا فرماید که هر کس در جنگ آن را همراه خود نماید بر دشمن پیروز گردد و کسی که بخورد ترس او برود و کسی که در دریا بخواند از غرق شدن ایمن باشد.

سرّ شاهراه چهل و هشتم / سوره‌ی «فتح»{29آیه}

از عبدالله بن مسعود، روایت است که چون رسول خدا(ص)، از حدیبیه برگشت، از دور دیدیم ناقه‌ی آن حضرت سنگین شد و از رفتن باز ماند. چون نزد آن حضرت آمدیم، اثر فرح و سرور بر جبین مبین او دیدیم، سبب را پرسیدیم فرمودند: فی الحال سوره‌ای به من نازل شد که از همه‌ی دنیا برتر است. قتاده از انس روایت کرد، ما چون به سبب منع کفار از دخول در حرم بازماندیم، بسیار غمگین شدیم، چون حق تعالی این سوره را نازل نمود پیغمبر(ص) فرمود: سوره‌ای به من نازل گشته که نزد من عزیزتر و ارزشمندتر از هرچه در دنیا است می‌باشد. حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: اموال و زنان و بردگان خود را با خواندن سوره‌ی فتح حفظ نمایید و بیمه کنید زیرا هرگاه سوره‌ی فتح تلاوت زیاد شود، در روز قیامت منادی از جانب خداوند ندا دهد، به قسمتی که همه‌ی مردم بشنوند و گوید: تو از بندگان خاصه‌ی من باشی، وی را به بندگان شایسته‌ی من ملحق سازید و او را در بهشت جاوید وارد کنید و از شربت گوارا و سربسته سیراب نمایید که به کافور بهشتی ممزوج است. رسول خدا(ص)، فرمودند: هر کس سوره‌ی فتح را بخواند، همانند کسی است که در فتح مکه با من شرکت داشته است. سوره‌ی فتح را اگر از ابتدای آیه‌ی 1 تا آخر7 ((انا فتحنا تا عزیزاً حکیما)) با زعفران بر لباس دختر بنویسند او شوهر خواهد کرد.

سرّ شاهراه چهل و نهم / سوره‌ی «حجرات»{18آیه}

پیغمبر(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی حجرات را قرائت نماید، خداوند به تعداد هر نفر که او را اطاعت کرده یا نافرمانی کند، ده حسنه به او خواهد داد و هر کس دچار بیماری صرع باشد اگر سوره‌ی حجرات را بنویسد و با خود همراه کند شیاطین لعین از آنجا بگریزند. حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی حجرات را در هر شب و هر روز بخواند از یاران رسول‌الله(ص) می‌باشد.

سرّ شاهراه پنجاهم / سوره‌ی «ق» (باسقات){45آیه}

ابو حمزه ثمالی از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت کرده: که هر کس در فرائض و نوافل خود قرائت سوره ق را ادامه دهد، خداوند رزق و روزی او را وسعت دهد و در روز حساب پرونده‌ی او را بدست راستش خواهد داد و حساب او را آسان گیرد. روزی سه مرتبه رو به قبله خواندن سوره‌ی (ق)، رزق و روزی را وسعت می‌بخشد، هر که این سوره را قرائت نماید، جان دادن بر او سهل گردد و اگر با آب باران بشوید و بیاشامد، هر دردی که در شکم یا دهن یا ترسی داشته باشد برطرف می‌شود و اگر دهان طفل را با آن آب شویند دندان‌هایش آسان در آید. برای دولت و گشایش امور 35 مرتبه آیه‌ی زیر را قرائت نمایید: انتهای آیه73 تا آخر 74سوره آل عمران ((قل ان افضل بید الله یؤتیه من یشاء...تا ...و الله ذوالفضل العظیم)). برای وسعت رزق و روزی و صاحب جاه و جلال ذکر ((یا الله المحمود فی کل فعاله)) را پانزده مرتبه در روز بخوانید.((و ان الفضل بید الله یوتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم)(سوره حدید انتهای آیه 29)

سرّ شاهراه پنجاه و یکم / سوره‌ی «والذاریات»{60آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس در روز یا شب این سوره را قرائت نماید، خداوند زندگی او را اصلاح نماید و روزی او را فراخ دهد و در قبر او نوری قرار دهد که تا روز قیامت بدرخشد و هر کس آن را بنویسد و بر زنی که دشوار زاید ببندد، به آسانی زاید. پیغمبر(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی ذاریات را بخواند به تعداد هر بادی که در جهان می‌وزد ده حسنه به او خواهد رسید و هر کس که هر روز ذاریات و انشراح را قرائت نماید، امورش به خیر و وسعت بگذرد و وسعت روزی او و اهل و عیالش به هم رسد.

سرّ شاهراه پنجاه و دوم / سوره‌ی «طور»{49آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس سوره‌ی طور را قرائت کند خداوند برای او خیر دنیا و آخرت را جمع کند و هر کس در سفر بخواند از آفات سالم بماند و اگر زندانی آن را بسیار بخواند از زندان رها شود. پیغمبر(ص)، فرمودند: هر کسی سوره‌ی طور را بخواند، بر خداوند لازم است که او را از عذاب خود امان بخشد و در بهشت خود او را نعمت دهد. از جبیربن مطعم روایت شده که می‌گوید: همانا شنیدم از پیامبر(ص)، که سوره‌ی طور را در هنگام غروب قرائت می‌فرمودند.

سرّ شاهراه پنجاه و سوم / سوره‌ی «والنجم»{62آیه}

امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس مداومت کند به خواندن سوره‌ی نجم در هر روز یا هر شب، در میان مردمان آبرومند زیست کند و گناهانش آمرزیده شود و در بین مردم عزیز گردد. جهت برآمدن حاجات 21 مرتبه قرائت کند و هر کس آن را بخواند، بی‌شمار حسنه یابد و هر کس روز یا شب بخواند زندگانی پسندیده یابد و اگر این آیه را بر طفل ببندند گریه نکند.آیه59 تاآخر 61(( افمن هذاالحدیث تعجبون و تضحکون و لابتکون و انتم سامدون)). پیغمبر(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی نجم را بخواند به تعداد تمام کسانی که به من ایمان آورده و حضرت را منکر شده‌اند ده حسنه پاداش خواهد رسید.

سرّ شاهراه پنجاه و چهارم / سوره‌ی «قمر» (اقتربت الساعه){55آیه}

امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس این سوره را قرائت نماید، خداوند او را از قبرش برانگیزد، سوار بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت. و هر کس آن را یک روز در میان بخواند، در قیامت رویش مثل ماه شب چهارده باشد و هر که روز جمعه وقت نماز ظهر آن را بنویسد و زیر عمامه نهد، نزد مردم عزیز و محبوب گردد. و کسی که سوره‌ی اقتربت الساعه را بخواند خداوند او را در قیامت از قبر برخیزاند و در حالی که به یکی از شتران بهشتی سوار است به محشر وارد شود.

سرّ شاهراه پنجاه و پنجم / سوره‌ی «الرحمن»{78آیه}

داود ابوبصیر از امام صادق(ع)، روایت کرده که فرمودند: قرائت سوره‌ی الرحمن را ترک نکنید زیرا این سوره در دل منافقین قرار نمی‌گیرد و در روز قیامت نزد پروردگار، به صورت پسری خوشرو آید و در جایی بایستد که به خداوند متعال نزدیک‌ترین جای است و هیچ کس را آن رتبه نباشد که به آن مقام رسد. پس حق تعالی روی ایشان را سفید و نورانی سازد و به ایشان گوید: هر که را دوست دارید شفاعت کنید. پس ایشان هر که را خواهد شفاعت کنند و کسی شفیع او نباشد، مگر آن که حق تعالی به او فرماید: برو در بهشت من ساکن شود که هر چه آرزوی نفس تو باشد، در آن جا موجود و مهیا است. واجب است که سوره‌ی الرحمن را در هر روز جمعه قرائت کنند و هر گاه به آیه‌ی فبای آلاء ربکما تکذبان رسند بگویند لا بشی من آلائک رب اکذب و از آن حضرت روایت شده هر که در شب جمعه این سوره را به طور مذکور بخواند، حق تعالی دو فرشته بر او بگمارد که او را تا به صبح حفظ و نگهبانی کند و اگر در صبح بخواند دو ملک بر او بگمارد که تا شب حافظ و نگهبان او باشند. در اصول کافی آمده که پیغمبر(ص) سوره‌ی الرحمن را برای مردم قرائت نمود آنها ساکت ماندند و چیزی نگفتند. پیغمبر به آنان فرمود: جنیان از شما در جواب بهترند چون برای آنان خواندم، آنها فبای الا ربکما تکذبان، و لا بشی من آلاء رب اکذب گفتند. حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: هر کس سوره‌ی الرحمن را بخواند و بعد از آیه‌ی فبای آلاء ربکما تکذبان بگوید من آلای رب اکذب اگر شب یا روز بمیرد شهید مرده و هر کس آن را بخواند شکر نعمت‌های خدا را کرده و خدا به ضعف او رحم می‌کند. هر چیزی را عروسی است و عروس قرآن الرحمن است و هر که آن را بشوید و آن را بنوشد از درد دل و کبد سالم بماند و اگر بر مصروع یا کسی که گرفتار درد چشم  است بندند درد او برطرف شود و اگر به دیوار خانه آویزند جانوران زمین از آن خانه بگریزند. حضرت موسی بن جعفر(ع)، از پیغمبر(ص)، روایت نموده که فرمودند: برای هر چیزی عروسی است و عروس قرآن سوره‌ی الرحمن است. به جهت قضای حاجت و علو درجات، این هفت سوره را در ایام هفته هر روز 4 مرتبه بدون کم و زیاد قرائت نمایید، انشاءالله به جمیع آنها خواهید رسید. شنبه: سوره فتح/ یک شنبه: سوره‌ی یس/ دوشنبه: سوره‌ی واقعه/ سه شنبه: سوره‌ی الرحمن/ چهارشنبه: سوره‌ی قل اوحی/ پنج شنبه: سوره‌ی تبارک/ جمعه: سوره‌ی الم سجده.

سرّ شاهراه پنجاه و ششم / سوره‌ی «واقعه»{96آیه}

حضرت امام صادق(ع)، می‌فرماید: هر کس در هر شب جمعه سوره‌ی واقعه را بخواند، خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه‌ی مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگدستی و ناداری نبیند و آسیبی از آسیب‌های دنیا به او نرسد و از همراهان و یا طرفداران امیرالمؤمنین(ع) باشد. این سوره، خصوصیتی نسبت به امیرالمؤمنین(ع) دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. هر کس می‌خواهد خبر خلق اولین و آخرین و خبر اهل بهشت و دوزخیان و خبر دنیای آخرت را بداند، سوره‌ی واقعه را بخواند. در خبر است که عثمان بن عفان روزی به عیادت عبدالله بن مسعود رفت در مرض موت. به او گفت از چه شکایت دارد؟ گفت: از گناهان خود. گفت: چه آرزو داری؟ گفت: رحمت پروردگار خود. گفت: اجازه بده تا طبیبی آورم تا تو را معالجه کند. گفت: رحمت پروردگار خود. گفت: عطائی می‌خواهی به تو دهم؟ جواب داد: وقتی محتاج بودم، منع می‌کردی و الان که از آن بی‌نیازم، عطا می‌کنی؟ گفت: به دختران تو عطایی بخشم. گفت: ایشان را به عطای تو نیازی نیست، زیرا سوره‌ی واقعه را به ایشان آموخته‌ام و ایشان بر قرائت آن مداومت می‌کنند. از رسول خدا(ص)، شنیدم، که هر کس در شب این سوره را بخواند هرگز فقیر نگردد. جهت وسعت رزق و معیشت هر شب سه مرتبه این سوره را قرائت نمائید. هر کس این سوره را بخواند، از غافلان او را ننویسند و اگر آن را به زنی در هنگام زایمان همراه نمایید به آسانی زایمان نماید.

سرّ شاهراه پنجاه و هفتم / سوره‌ی «حدید»{29آیه}

حضرت امام باقر(ع)، فرمودند: هر کس سوره‌ی حدید را قرائت نماید پیش از آن که بخوابد؛ نمیرد تا آنکه قائم (عج)، ما را ببیند و چون از دنیا برود در جوار حضرت رسول(ص)، باشد. حسین بن علاء از ابی عبدالله(ع)، روایت کرده، هر کس در نماز فریضه سوره‌ی حدید و مجادله را مداومت کند، خدای تعالی هرگز او را عذاب نکند و هرگز در نفس و مال او بدی نرسد و بدن او از جمیع آفات دور باشد. هر که سوره‌ی حدید را بخواند از جمله کسانی باشد که به پیغمبران گرویده و هر که آن را با خود دارد، از حرارت آهن حفظ شود و اگر بر پیکان تیر یا مثل آن که به بدن رفته بخوانند، بدون درد از بدن بیرون آید و اگر آب آن را به ورم‌ها و قروح و جروح و بادهای سرخ مالند و آنها را با آن آب بشویند، شفا یابد به اذن خدا و اگر جلو خصم آن را بدارند آن خصم او را نبیند.

سرّ شاهراه پنجاه و هشتم / سوره‌ی مجادله (الظهار قد سمع){22آیه}

ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، روایت کرده، هر کس سوره‌ی مجادله را تلاوت کند، در نامه‌ی عملش او را عضو حزب خدا ثبت کنند و کسی بر او فائق نشود و با او نتواند مجادله کند و در چشم مردم معتبر و موقّر باشد. جهت غلبه بر دشمن سوره‌ی مجادله را سه مرتبه بر مشتی خاک بخواند و به طرف دشمن بپاشد، دشمنی مقهور گردد و اگر بر بیمار بخواند تسکین و آرامش یابد و اگر هر روز مداومت کند، از شر ذی شر محفوظ ماند و اگر در انبار غله گذارد از موذی ایمن باشد. رسول خدا(ص)، فرمود: کسی که بخواند وقت خواب سوره‌ای که 30 آیه دارا باشد (ملک) نوشته شود برای قاری آن سی نیکی و حسنه و محو می‌شود از وی سی بدی و بلند کرده می‌شود از برای او سی درجه و می‌فرستد حق تعالی به سوی قاری آن فرشته‌ای از فرشتگان که گشاده می‌نماید بر وی بازوی خود را و نگه می‌دارد او را از هر چیز تا اینکه بیدار شود.

سرّ شاهراه پنجاه و نهم / سوره‌ی «حشر»{24آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: کسی که به هنگام شب سوره‌ی الرحمن و حشر را بخواند، خداوند فرشته‌ای را به خانه‌ی او پاسدار و موکل گرداند تا با شمشیر کشیده‌اش او را تا صبح پاسبانی کند و پیغمبر(ص) فرمود: هر کس سوره‌ی حشر را تلاوت نماید از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه و هوا و بادها و پرندگان و درختان و کوه‌ها و خورشید و ماه و فرشتگان هیچ یک نماند جز اینکه بر او درود فرستند و برایش آمرزش طلبند و چنانچه در آن روز یا شب بمیرد، شهید از دنیا رفته است. پیامبر(ص)، فرمودند، اسم اعظم خداوند در شش آیه‌ی آخر سوره‌ی حشر است و نیز فرمودند: هر کس آیات آخر سوره‌ی حشر را در شب یا روز بخواند و در آن روز یا شب بمیرد، باری تعالی او را به بهشت برد. از حضرت امام جعفر صادق(ع)، روایت است که فرمود: هر کس سوره‌ی حشر را تلاوت نماید برای رفع سختی و برآورده شدن حوائج به مدت چهل روز روزی یک بار، حاجتش به زودی برآورده گردد و مستجاب‌الدعوه گردد. رسول‌الله(ص)، به علی (ع) فرمودند: یا علی! هر شب سوره‌ی حشر را تلاوت کن تا شر دنیا و آخرت از تو دفع شود. معقل‌بن یسار در حدیثی گوید: هر کس صبح بگوید، اعوذ بالله السمیع العلیم، من الشیطان الرجیم و آخر سوره حشر را بخواند آیه 21 تا آخر سوره (لو انزلنا ... الخ) خدای تبارک و تعالی 70 هزار فرشته بر او موکل سازد که او را از جمیع آفات و بلیات حفظ کنند و تا شب بر او درود و صلوات فرستند و اگر در روز بمیرد، شهید مرده و در قیامت تمام مؤمنین شفیع او گردند، آیات آخر سوره، داروی هر درد بی‌درمان و ناعلاج است. جهت مهمات و مشکلات، هر روز آیه‌ی22 ((هوالله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم)) 80 مرتبه تلاوت نماید، بسیار نافع است. هر کس این سوره را بر جام شیشه‌ای نویسد و با آب باران بشوید و آن آب را بخورد حافظه‌اش زیاد شود.

سرّ شاهراه شصتم / «سوره‌ی ممتحنه» (الامتحان الهوده){13آیه}

علی بن الحسین(ع) فرمودند: کسی که در نمازهای واجب و نافله‌اش، سوره‌ی ممتحنه را تلاوت نماید، خداوند قلب او را به ایمان آزموده و دیده‌اش را نورانی کرده و فقر و دیوانگی بر او و فرزندانش راه نیابد. پیغمبر(ص)، فرمودند: کسی که سوره‌ی ممتحنه را بخواند در روز قیامت مؤمنین و مؤمنات شفیعان او خواهند بود. جهت هر بیماری، سه روز متوالی سوره‌ی ممتحنه را بنویسند و هر روز یکی را بشویند و آب آن را به صاحب درد بدهند که بنوشد، انشاءالله از آن بیماری خلاص خواهد شد.

سرّ شاهراه شصت و یکم / سوره‌ی صف «حوارییون عیسی(ع)»{14آیه}

حضرت امام صادق(ع)، روایت کرده: کسی که سوره‌ی صف را بخواند و در فرائض و نوافل بر آن مداومت کند، حق تعالی او را در صف ملائکه و انبیاء(ع)، جای دهد. ابی بن کعب از رسول اکرم (ص) روایت کرد. هر که سوره‌ی عیسی (صف) را بخواند عیسی (ع)، برای او استغفار کند و بر او صلوات فرستد تا زمانیکه در دنیا باشد و روز قیامت رفیق او باشد و او را ثواب حواریون بدهند و هر کس آن را در سفر بخواند از حوادث و بلایا حفظ شود.

سرّ شاهراه شصت و دوم / سوره‌ی «جمعه»{11آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمود: از جمله واجبات بر هر فرد مؤمن از پیروان ما، آن است که در نماز شب جمعه سوره‌ی جمعه را در رکعت اول و سوره‌ی سبح اسم ربک الاعلی را در رکعت دوم بخواند، و در رکعت اول نماز ظهر جمعه سوره‌ی جمعه و در رکعت دوم سوره‌ی منافقون را بخواند. پس اگر چنین نماید، گویی عملی چون عمل پیغمبر خدا(ص)، انجام داده و ثواب و پاداشش بر خداوند بهشت است. رسول‌الله(ص)، فرمودند: کسی که سوره‌ی جمعه را تلاوت نماید به تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت کرده و یا نکرده‌اند در شهرهای مسلمین، ده حسنه به او داده خواهد شد. هرکه سوره‌ی جمعه را صبح و شب تلاوت نماید، از وسوسه‌ی شیطان لعین رجیم ایمن گردد.

سرّ شاهراه شصت و سوم / سوره‌ی «منافقون»{11آیه}

رسول اکرم(ص)، فرمودند: کسی که سوره‌ی منافقون را بخواند از نفاق و دو رویی برکنار باشد و اگر بر دمل خوانده شود، شفا یابد. حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: کسی که سوره‌ی منافقون را قرائت نماید در فریضه، روز قیامت این سوره شافع او باشد تا او را به بهشت درآورد. پیغمبر(ص) فرمود: هرکه سوره‌ی منافقون را بخواند، از مرگ ناگهانی ایمن گردد، و هر کس این سوره را تلاوت نماید و نزد حاکم رود، از شّرش در امان باشد.

سرّ شاهراه شصت و چهارم / سوره‌ی «تغابن»{18آیه}

حضرت امام باقر(ع)، فرمودند: کسی که سوره‌ی تغابن را در نمازهای واجب خود بخواند، آن سوره در روز قیامت شفیع او خواهد بود و شاهد عادلیست برای آن کس که شهادتش را نافذ گرداند و از وی جدا نگردد تا وارد بهشتش سازد. هر کس همه‌ی سوره‌ی تغابن را قرائت نماید از مرگ ناگهانی در امان باشد و هر کس سوره‌های منافقون و تغابن را قرائت نماید و نزد شخص زورگو و حاکم رود از شر او در امان باشد.

سرّ شاهراه شصت و پنجم / سوره‌ی «طلاق»{12آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، روایت کند: هر کس سوره‌ی طلاق و سوره‌ی تحریم را در فریضه بخواند، حق تعالی او را از ترس قیامت در پناه خود گیرد و او را از آتش دوزخ نگهدارد و در بهشتش درآورد، زیرا که این دو سوره پیغمبر(ص)اند. ابی بن کعب از پیامبر(ص)، روایت کرده هر که سوره، طلاق را بخواند بر سنت پیغمبر صلوات علیه از دنیا رود.

سرّ شاهراه شصت و ششم / سوره‌ی «تحریم»{12آیه}

ابی بن کعب از رسول خدا(ص)، روایت کرد: هر کس این سوره را بخواند حق تعالی او را توبه‌ی نصوح کرامت فرماید و هر کس آن را بر بیمار یا مار گزیده یا مصروع بخواند یا بر کسی که شب خوابش نمی‌برد، تمامی آن مشکلات و ناراحتی‌ها برطرف شود و مداومت بر آن اداء قرض است. جهت محبت و اداء قرض 21 مرتبه انتهای آیه‌ی2 تا آخر سوره طلاق (و من یتق الله یجعل مخرجاً) تا (کل شی قدراً) را بخوان و به جهت وسعت رزق و روزی سه بار آیه‌ی فوق را قرائت نماید نافع می‌باشد.

سرّ شاهراه شصت و هفتم / سوره‌ی «الملک المنجیه الواقعیه»{30آیه}

ابی بن کعب از رسول خدا(ص)، روایت کرده، هر کس این سوره را قرائت نماید، گویا لیله القدر را زنده داشته است. آن حضرت فرموده: دوست دارم این سوره در دل هر مؤمنی باشد. علی(ع)، از پیامبر(ص)، روایت کرد: هر کس این سوره را تلاوت نماید روز قیامت سوار بر بال‌های ملائکه آید و رویش در حسن و زیبایی مثل روی یوسف باشد. ابوهریره از پیغمبر(ص)، نقل کرده که فرمود: سوره‌ای در کتاب خداوند است که بیش از سی آیه نیست و روز قیامت قاری خود را شفاعت کند و او را از آتش برهاند و به بهشت درآورد. امام باقر(ع)، فرمود: سوره‌ی مانعه (بازدارنده) است که خواننده‌ی خود را از کیفر قبر باز می‌دارد و آن در تورات سوره ملک نوشته شده، هر کس آن را در شب تلاوت کند، بسیار عبادت کرده و آن شب را پاک ساخته و در زمره‌ی غافلین نام او نوشته نخواهد شد. و من بعد از عشاء در نماز نشسته می‌خوانم و پدرم در شب و روز می‌خواند و هر کس آن را بخواند چون ناکر و نکیر در قبرش از طرف پایین آیند پاهایش گویند به آن دو، از طرف ما راه ندارید براستی این کس بر من قیام می‌کرد و سوره‌ی ملک را در هر شب و روز می خواند و چون از پهلوها آیند، به آنها گوید: از طرف من راهی ندارید، به راستی این کس سوره‌ی ملک را در من جای داد و چون از طرف زبانش آیند، به آن دو گوید: از طرف من راهی ندارید، به راستی که این کس در هر روز و شب سوره‌ی ملک را می‌خواند. حضرت امام صادق(ع)، فرمود: هر کس تبارک الذی را در نماز قرائت کند، پیش از آنکه بخوابد، همواره در امان خداوند می‌باشد تا به صبح آورد، و در امان اوست روز قیامت تا داخل بهشت شود((انشاءالله)). از ابن عباس نقل شده، مردی بر روی قبری قبّه می‌زد و نمی‌دانست که آن قبر است، پس سوره‌ی تبارک‌الذی بیده الملک را خواند، شنید صیحه‌زننده‌ای گفت: این سوره‌ی منجیه است. ابن عباس این مطلب را به حضرت رسول(ص)، عرض کرد. فرمود: آن سوره از عذاب قبر، نجات‌دهنده است.

سرّ شاهراه شصت و هشتم / سوره‌ی «قلم»{52آیه}

از ابی عبدالله(ع)، روایت شده، هر کس سوره‌ی نون و القلم را در فریضه، یا نافله بخواند، تا زنده باشد حق تعالی او را از فقر ایمن سازد و بعد از موت از فشار قبر او را در پناه خود نگه دارد. هر کس آن را بخواند، ثواب کسی را دارد که صاحب حسن خلق و اخلاق نیکو باشد و از چشم بد در امان گردد، و هر کس درد سر یا درد پا داشته باشد واین سوره را بخود آویزد، درد او تسکین و ساکت شود. روزی پیغمبر(ص) از گورستان بقیع می‌گذشتند، فرمود: به خدا قسم، اکثر اهل این قبور به سبب چشم زخم در اینجا خسبیده‌اند. جهت چشم زخم آیه‌ی 51 و 52 ((و ان یکادالذین... تا ...ذکرالعالمین)) بنویسید و با خود همراه داشته و نیز در خانه آویزید اثری عجیب دارد. حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس سوره‌ی ن و القلم را در نمازهای واجب و نافله‌های خود قرائت کند، خداوند بزرگ، همواره او را از اینکه دچار تنگدستی و ناداری شود، حفظ می‌فرماید. علماء اسلام مانند علم الهدی (قدس سره) تجویز نموده‌اند. سوره‌ی قلم، آیه‌ی51و52((و ان یکادالذین تا ذکر للعالمین)) جهت چشم زخم و تجویز افسون.

سرّ شاهراه شصت و نهم / سوره‌ی «الحاقه»{52آیه}

حضرت امام باقر(ع)، فرمودند: بسیار سوره‌ی الحاقه را تلاوت کنید که خواندن آن در فرائض و نوافل موجب تمامیت ایمان به خدا و رسول است و از قاری آن ایمان سلب نشود، تا آنکه خدا را ملاقات نماید. در روایت آمده: هر کس آنرا تلاوت کند، در قیامت حسابش آسان گردد و در روایتی دیگر آمده، هر کس یازده آیه از اول این سوره را بخواند، روز قیامت این سوره نوری گردد و سر تا قدم او را فرا گیرد. و اگر زن حامله با خود دارد طفلش حفظ شود و اگر آب این سوره را به طفل دهند، وقتی متولد شد با نظافت گردد و از حشرات زمین و شیطان حفظ شود. این سوره درباره‌ی امیرالمؤمنین(ع)، و دشمنش معاویه فرود آمده است و قاری آن تا روزی که جزای خداوند را دیدار کند بی‌دین نگردد. حاقه نامی است از نامهای قیامت به اعتبار واجب التحقق بودن. هر کس آیه‌ی اول این سوره را تلاوت نماید. روز قیامت این سوره نوری گردد و سر تا پای او را فرا گیرد. در ابتدای تولد نوزاد، این سوره را بنویسند و بشویند و به فرزند دهند او بسیار باهوش می‌شود و از شر شیاطین در امان باشد.

سرّ شاهراه هفتادم / سوره‌ی معارج (سأل سائل){44آیه}

حضرت امام صادق (ع) فرمودند:هر کس این سوره را زیاد تلاوت نماید،در قیامت از گناهی که کرده از او نپرسند و در بهشت وی را با نبی اکرم(ص) و اهل بیتش جای دهند(انشاءالله). پیغمبر فرمودندهر کس این سوره را بخواند و تلا وت کند، حق تعالی ثواب کسانی را در نامه اعمال او ثبت کند که نماز بپادارند و حج گذارند و روزه گیرند و زکات دهند و امانت را مراعات نمایند. اگر کسی شب سوره معرج را بخواند و بخوابد محتلم نمی شود . و هرکه آنرا بخواند مزد کسی را دارد که به امانت وفا کرده است.امام صادق فرمودند : هرکه به خدا و کتاب او ایمان دارد قرائت آن را وا نمی گذارد. و هرکه شب و روز مداومت کند به هر حاجتی که رو کند ادا گردد.

سرّ شاهراه هفتاد و یکم / سوره‌ی نوح{28آیه)

حضرت امام صادق (ع) فرمود: هرکس به خدا ایمان دارد و کتاب او می خواند باید سوره نوح را ترک نکند. زیرا هر بنده ای مستحب صابر که این سوره را در فریضه یا ناقله بخواند ، حق تعالی اورا در مساکن نیکوکاران جای دهد و ثلث بهشت را به او بدهد و به انواع کرامت اصنافنعمت او را بنوازد و دویست حورالعین و چهار هزار بیوه به او دهد ((انشاءالله تعالی)) و هرکس سوره نوح را تلاوت کند از کسانی باشد که دعوت نوح را پذیرفته باشد و هر کس که هر شب و هر روز بخواند به حاجتش می رسد. 

سرّ شاهراه هفتاد و دوم / سوره‌ی جن {28آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس قل اوحی را بسیار بخواند، تا زمانی که در دنیا باشد، از شر جنیان و سحر و کید خلق ایمن باشد و کسی نتواند به او ضرر رساند و در آخرت با محمد(ص)، و اهل بیت او محشور باشد و چون به ملازمت ایشان مشرف شود، گوید: خداوندا جز ایشان دیگران را نخواهم و درجه‌ای غیر از این درجه آرزو ندارم. هر کس سوره‌ی جن را قرائت نماید، به عدد هر جن و شیطانی بنده آزاد کرده و هر که آنرا بخواند و تلاوت کند و بنویسد و بشوید و بیاشامد هرچه بشنود یاد گیرد و با هر که مناظره کند غالب گردد، و در هرجا این سوره خوانده شود، اجنه از آنجا فرار کند و هر که آنرا تلاوت کند و بخواند و نزد حاکمی زورگوی رود، شّر آن حاکم به او نرسد و اگر صاحب حزنی بخواند، اندوه او برطرف خواهد شد. اگر محبوسی تلاوت نماید از زندان و حبس رها شود و اگر قرضدار بخواند، قرضش ادا گردد.

سرّ شاهراه هفتاد و سوم / سوره‌ی «مزمل»{20آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: هر کس در هنگام خفتن یا در آخر شب این سوره را بخواند، فرشته‌های شب و روز، شاهد افعال صالحه‌ی او باشند و این سوره نزد خداوند برای او گواهی دهد و حق تعالی حیات و ممات طیب به او کرامت فرماید و حضرت باقر(ع)، فرمود: خواننده این سوره هرگز محتاج نشود. ابی بن کعب از رسول خدا(ص)، روایت کرده: هر که آن را بخواند حق تعالی سختی دنیا و آخرت را از او رفع کند و هرگز آزار و بلایی به او نرسد. هر که این سوره را قرائت کند، خداوند به او زندگی خوب بخشد و مردنش به نیکی باشد و هر که مداومت کند، پیغمبر را به خواب ببیند و هر که آن را با خود دارد، هرجا رود فتح و نصرت برای او باشد و اگر چیزی گم کرده، ده روز هر روزی یک مرتبه قرائت نماید، پیدا گردد. و اگر بین زن و شوهر ناسازگاری باشد، سه بار به شربت بخواند و آنان بیاشامند، محبت بهم رسد و اگر کسی را فرزند نباشد، مرد و زن روزه گیرند و وقت افطار غسل و وضو کنند و یکبار سوره‌ی مبارکه مزمل را به آب بخوانند و هر دو از آن بخورند، انشاءالله فرزند حاصل شود همچنین جهت شفاء آن را به روغن بادام بخواند و بر بدن مریض بمالد، شفا یابد و جهت مسحور روز یکشنبه آن را بنویسد و به آب باران یا روان و جاری بدهد و بخورد دفع می‌شود. جهت هر خواسته و مشکلی یازده روز هر روزی یازده بار بامداد بعد از نماز صبح بین‌الطلوعین بخواند و یا در هر روز یازده مرتبه بخواند: (یا مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مدبر دبر یا مسهل سهل یا مسیر یسر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین). شیخ بهایی فرمود: جهت مطلبی یک روز خواندم، ظهر همان روز مطالب حاصل شد.

سرّ شاهراه هفتاد و چهارم / سوره‌ی «مدثر»{56آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: هر کس در نماز واجب فریضه سوره‌ی مدثر را بخواند، بر خداوند واجب است که او را با محمد(ص)، دوست و رفیق سازد در درجه‌ای از بهشت، و تا در دنیا باشد، هرگز بدبختی به او نرسد و ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، فرموده: هر کس سوره‌ی مدثر را تلاوت نماید، او را از جمله صدیقان و شهیدان و صالحان نویسند و از جمیع بلایا و عقوبات رستگار باشد. و هر که مداومت کند، هر حاجت خواهد روا گردد و اگر حفظ قرآن را خواهد حافظ گردد.

سرّ شاهراه هفتاد و پنجم / سوره‌ی «قیامت»{40آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمود: هر کس به خواندن مداومت نمود، و به آن عمل نماید، حق تعالی چون او را از قبر برانگیزد، این سوره رفیق او باشد با بهترین صورت و  او را بشارت دهد و بر روی او خندد و او را شاد و مسرور کند تا از صراط و میزان پل صراط به راحتی بگذرد، و قرائت آن باعث تقویت قلب است و اگر کسی آن را بشوید و آبش را بیاشامد ضعف قلبش به قوت بدل گردد. ابی بن کعب از رسول خدا(ص) روایت کرده، هر که آن را بخواند، من و جبرائیل گواهی می‌دهیم برای او در قیامت که  او به روز قیامت ایمان داشته و در آن روز روشنی روی او بر همه غلبه کند. هر کس سوره‌ی قیامت را قرائت کند در او خشوع آورد و جلب مصونیت می‌کند و هر که آنرا بخواند، از سلطانی نترسد و در شب و روز محفوظ بماند. امام محمد باقر(ع) فرمودند: هر چیز را بهاریست و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است. و در وقت تحویل سال نو به جهت حفظ و سلامت بودن، این هفت سلام را (5سلام در سوره صافاتو یک سلامدر سوره یس و یک سلام در سوره قدر) با مشک و زعفران در کاسه چینی بنویسید و با آب باران بشویید و بیاشامید.

سرّ شاهراه هفتاد و ششم / سوره‌ی انسان (دهر، ابرار، هل اتی){31آیه}

امام جعفر صادق(ع) فرمود: هر که سوره‌ی انسان را قرائت نماید، به ویژه پنجشنبه‌ها حق تعالی صد حورالعین عذرا و چهار هزار ثیب آنها را به او کرامت کند. ابی بن کعب از رسول‌الله(ص) روایت کرده هر کس سوره‌ی دهر را قرائت نماید اجر او بهشت و نعمت آن باشد. حضرت امام باقر(ع) فرمود: کسی که سوره‌ی هل اتی را در هر بامداد پنج‌شنبه قرائت نماید، خداوند هشتصد حورالعین بر همسری وی دهد با چهار هزار حوری شوهر دیده و غیر اینها از حوریان دیگر و نیز وی با پیغمبر(ص) محشور گردد.

سرّ شاهراه هفتاد و هفتم / سوره‌ی مرسلات{50آیه}

ابی عباس گوید: این سوره در لیله الجن فرود آمد و ما همراه رسول‌الله(ص)، بودیم آن حضرت فرمود: هر کس این سوره را بخواند از شر جن و انس درامان خدا باشد و او را از زمره‌ی مؤمنان نویسند و از امام صادق(ع)، نقل شده هر کس این سوره را تلاوت نماید، حق تعالی او را با حضرت پیغمبر(ص) آشنا کند و با آن حضرت همنشین سازد. و هر که این سوره را بخواند در نامه‌ی عملش نوشته شود از مشرکان نیست و بین او و پیغمبر آشنایی اندازد و هرکه جهت خصم بخواند بر دشمن غالب گردد و اگر بر صاحب دمل آویزد برطرف شود.

سرّ شاهراه هفتاد و هشتم/سوره‌ی النباء(عم یتسائلون،التساول، المعصرات){40آیه}

هر کس آن را تلاوت و قرائت نماید، در قیامت آب سرد و خوشگوار به او دهند و هر کس آن را به زعفران و گلاب بر ورق آهو بنویسد و با خود همراه دارد خوابش کم و حافظه‌اش زیاد گردد و اگر بر بازو ببندد، قوی گردد و اگر درد شکم دارد بشوید و بنوشد برطرف گردد و یک سال مداومتش موجب رفتن مکه است. حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمود: هر که عم یتسائلون را بنویسد و بر کمر ببندد، حیوانات موذی نزدیکش نیایند و جهت دفع مرگ گوسفندان سوره حمد را با این آیات 6تاآخر16( الم نجعل الارض مهادا... تا.. و جنات الفافا) بنویسد در گردن گوسفندی از گله اندازد.

سرّ شاهراه هفتاد و نهم / سوره‌ی «النازعات»{46آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: هر کس این سوره را بخواند نمی‌میرد مگر سیراب و مبعوث نگردد مگر سیراب و در بهشت نرود مگر سیراب گردد. ابن عباس از پیغمبر(ص) نقل کرده: هر که سوره‌ی نازعات را تلاوت نماید، ثواب او بقدری باشد که از اول عمر تا آخر عمر به نماز فریضه مشغول بوده باشد و هر سال حج و عمره‌ای کرده باشد. ابی بن کعب از پیامبر(ص)، روایت کرده: هر کس آن را قرائت کند، او را بازداشت و حساب قیامت نباشد، مگر بقدر ثواب همان نماز نوشته آنگاه حق تعالی او را به بهشت در آورد.

سرّ شاهراه هشتادم / سوره‌ی عبس (السفر، اعمی){42آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی عبس و تولی را بخواند به همراه سوره‌ی والشمس، از دوستان خدا باشد و در بهشت در سایه‌ی رحمت خدای تعالی و کرامت جلیل او قرار گیرد و از مقربان درگاه باشد. هر کس سوره‌ی عبس را تلاوت و قرائت کند، روز قیامت شاد و خندان باشد و هر کس با خود همراه داشته باشد در سفر، خیر زیاد به او رسد و مهماتش برآید و اگر سه روز هر روز 7 مرتبه بر چشمه خشک شده بخواند، آب آن چشمه بسیار گردد و اگر چیزی در جایی نهان کرده و فراموش نموده باشد و این سوره را قرائت کند، خداوند به یادش آورد و پیدا گردد.

سرّ شاهراه هشتاد و یکم / سوره‌ی «کوّرت»{29آیه}

حضرت علی بن ابی طالب(ع)، فرمودند: از پیامبر(ص)، پرسیدم، یا رسول الله! چرا پیری در شما زود اثر کرد. فرمود: سوره‌ی هود، واقعه، مرسلات، عمّ یتسائلون و کورت، مرا پیر نمود. ابی بن کعب از آن حضرت روایت نموده، هر کس سوره‌ی کوّرت را قرائت کند، حضرت حق تعالی او را از رسوایی قیامت در پناه خود گیرد، هنگامی که پرونده‌ها باز شود. وقت نزول باران برای قضاء حاجت صد بار مؤثر است و اگر آن سوره را بر گلاب خوانند و قدری از آن در چشم کشند روشنایی چشم زیاد گردد و خواندن بر چشم دردناک انشاءالله شفابخش است. و هر کس آن را دائم بخواند وقت گرفتن پرونده‌ی اعمال، رسوا نگردد.

سرّ شاهراه هشتاد و دوم / سوره‌ی انفطار (انفطرت){19 آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: هر کس این سوره را با سوره‌ی اذا السماء اشنقّت قرائت کند و در نماز فریضه و نافله آنها را نصب‌العین خود دارد هیچ حجابی او را از رحمت خدا منع نکند و همیشه در رحمت الهی باشد و حق تعالی به او پیوسته به رحمت نظر کند تا مردم از حساب فارغ شوند. ابی بن کعب از رسول‌الله(ص)، روایت نموده: هر کس سوره‌ی انفطار را تلاوت نماید بی‌شمار برایش حسنه ثبت گردد و جان دادن بر او آسان و راحت شود و در قیامت کارش به اصلاح آید. از امام جعفر صادق(ع)، نقل شده هر کس این سوره را در کاری که مانده هفتاد بار بخواند، رهایی یابد و به همین عدد اگر محبوس یا اسیر بخواند، نجات و رهایی یابد، و اگر آیه‌ی 6 (یا ایها الانسان... بربک الکریم) را بر پوست سباع نویسد و با خود همراه دارد، روزی او فراخ و گسترده گردیده و در معاملات نفع و سود تمام یابد (وقت نماز از خود جدا و دور کند) و قرائت سوره‌ی انفطار حسنه‌ی بی شمار دارد.

سرّ شاهراه هشتاد و سوم / سوره‌ی مطففین (تطفیف){36آیه}

از حضرت امام جعفر صادق(ع)، روایت شده هرکس این سوره را در نماز فریضه قرائت کند، حق تعالی او را در روز قیامت از آتش دوزخ ایمن گرداند. آتش او را نمی‌بیند و او نیز آتش را نبیند و از پلی که روی جهنم است، عبور نکند و حسابش را روز قیامت چندان به درازا نکشند. ابی بن کعب گوید: پیغمبر(ص)، فرمود: هر کس آن را تلاوت کند، خداوند در قیامت از رحیم مختوم (جامهای سربسته)، به او دهد.

سرّ شاهراه هشتاد و چهارم / سوره‌ی «انشقاق»{25آیه}

ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، روایت کرده، هر کس آن را تلاوت نماید، خدای تعالی او را در پناه خود گیرد و نامه او را بدست راستش دهد و اگر بر زائو بندند آسان وضع حمل کند، ولی پس از وضع فوری باز کنند و اگر بر چهارپا خوانند، از صدمات حفظ شود و اگر کسی را که مار یا عقرب یا رتیل گزیده، این سوره را بر او خوانند، انشاءالله مؤثر باشد.

سرّ شاهراه هشتاد و پنجم / سوره‌ی «بروج»{22آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت نموده، هر کس سوره‌ی، بروج (ذات البروج) را در فرائض تلاوت نماید، محشر و موقف او با انبیاء و مرسلین باشد، زیرا این سوره‌ی پیغمبر است. ابی بن کعب نقل کرده، کسی که آن را تلاوت نماید، به عدد هر جمعه و عرفه، ده حسنه برایش نوشته و ثبت شود و اگر وقت خواب قرائت کند، حفظ شود و اگر وقت بیرون شدن از منزل بخواند و بدمد آن خانه و ا هلش با قاری از بلیات حفظ شوند و جهت حفظ از نیش زنبور آیه‌ی4 (قتل اصحاب الاخدود) را قرائت کند.

سرّ شاهراه هشتاد و ششم / سوره‌ی «طارق»{17آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرمود: هر کس سوره‌ی والطارق را در فریضه قرائت کند، در قیامت نزد حضرت حق او صاحب جاه و منزلت باشد و از رفیقان انبیاء گردد. ابی بن کعب از پیامبر(ص)، روایت کرده: هر کس آن را قرائت کند حسناتش ناشمار است و هر که آب آن را بر جراحت ریزد شفا یابد. جهت رفع احتلام، قرائت شود بسیار مؤثر است قبل از خواب آیه 7و8 (بخرج من بین ... تا... رجعه لقادر).

سرّ شاهراه هشتاد و هفتم / سوره‌ی «اعلی»{19آیه}

حضرت علی(ع)، فرمود: پیغمبر(ص)،  این سوره را دوست می‌داشت و می‌گفت: اول کسی که سبحان ربی الاعلی گفت، حضرت میکائیل(ع) بود. زمانی که عرش خدا را با عظمت و طول و عرض دید، به سجده افتاد و این تسبیح را در آن سجده گفت و چون آن حضرت این سوره را می‌خواند، می‌گفت: سبحان ربی الاعلی و بحمده: و علی(ع) و بعضی از صحابه چنین می‌خواندند و حضرت باقر(ع)، فرمود: هرگاه این سوره را خواندی، پس بگو، سبحان ربی‌الاعلی و اگر در نماز بودی در بین خود و نفست بگو. هر کس در نماز واجب یا نافله‌اش «سبح اسم ربک» را قرائت کند، به او گفته شود در روز قیامت از هر در بهشت که خواستی داخل شوی داخل شود. حضرت علی(ع)، فرمود: هر کس سوره‌ی اعلی را تلاوت کند گویا صحف ابراهیم(ع) و تورات موسی(ع) را قرائت کرده است.

سرّ شاهراه هشتاد و هشتم / سوره‌ی «الغاشیه»{26آیه}

امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: هر کس این سوره را در فرائض و نوافل مداومت نماید، حق تعالی او را غریق رحمت خود گرداند و در دنیا و آخرت او را از عذاب آتش جهنم ایمن گرداند، و هر کس آن را بخواند حسابش آسان گردد و اگر بر خوردنی قرائت کند، ضرر نرساند و اگر بر نوزاد تلاوت گردد، سالم می‌ماند.

سرّ شاهراه هشتاد و نهم / سوره‌ی «فجر»{30آیه}

هر کس سوره‌ی فجر را در فرائض و نوافل قرائت کند، در قیامت حشرش با حسین‌بن علی(ع)، باشد و این سوره‌ی امام حسین(ع) است و در درجه‌ای در بهشت باشد. ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، روایت کرده: هر که این سوره را در دهه‌ی ذیحجه هر شب بخواند، خداوند او را بیامرزد و اگر در آن روز بمیرد بی‌حساب به بهشت رود و هر کس روزهای دیگر قرائت کند، برایش نوری شود و هر کس یازده مرتبه تلاوت کند و با حلال خود نزدیکی نماید، خدا به او اولادی بخشد که باعث روشنایی چشم او باشد.

سرّ شاهراه نودم / سوره‌ی «بلد»{20آیه}

ابی بن کعب از رسول الله(ص)، نقل کرده: سوره‌ی بلد را هر کس بخواند، از خشم خدا ایمن باشد و اگر درد بینی دارد، آب این سوره را بالا کشد، زایل شود و اگر بر طفل هنگام تولد ببندند، از عیب و نقص سالم بماند. ابی بن کعب روایت کرده: هر که آن را در فرائض قرائت کند، در دنیا مشهور و معروف گردد که از صالحان است و در آخرت از مقربان درگاه حضرت حق تعالی است و از رفیقان انبیاء و صالحین و شهدا باشد.

سرّ شاهراه نود و یکم / سوره‌ی «شمس» (ناقه‌ی صالح){15آیه}

حضرت امام صادق(ع)، هر کس والشمس، والیل، والضحی، و الم نشرح را در روز یا در شب قرائت کند، مو و پوست و گوشت و عروق و اعصاب و استخوان وی روز قیامت برای او گواهی دهند. حضرت حق تعالی فرماید: شهادت شما را برای بنده‌ی خود قبول کردم و او را از آتش دوزخ امان دادم، او را به بهشت‌های من ببرید تا هر بهشتی که خود اختیار کند، بی‌منت به او دهید، بخاطر فضل و رحمت من باشد. پس آن بهشت برای بنده من گوارا و خوشگوار باد. سوره‌ی والشمس را جهت حل مشکلات و به قصد مطالب مهم، سه روز وقت طلوع آفتاب از چهارشنبه به سجده رود و سه بار بخواند و در آیه8 (فالهمها). حاجت را به خاطر گذراند و جهت دفع دشمن نیز وقت دیگر چنین کند. هر کس این سوره را قرائت کند، چنان باشد که بر آنچه خورشید تابیده تصدق کرده و جهت تسکین درد بشوید و بیاشامد. پیامبر(ص) فرمودند: کسی که سوره‌ی شمس را بخواند، مثل آن است که تصدق داده است هر چیزی را که خورشید و ماه بر آن تابیده است.

سرّ شاهراه نود و دوم / سوره‌ی «واللیل»{21آیه}

ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، نقل کرده که هر که سوره‌ی واللیل را قرائت نماید، حضرت حق تعالی به او بی حساب عطا کند و از آن خرسند و راضی شود و او را از تنگی، عافیت دهد و امور دنیوی و اخروی او را آسان کند و مهمات او را کفایت نماید و او را با صلحا و شهدا محشور فرماید. هر کس واللیل و الشمس را سه شب متصل، هر یک را هفت بار بخواند بعد سی بار بگوید، بسم‌الله الرحمن الرحیم تبارک الله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم به مراد رسد انشاءالله. هر کس تا چهل شب هر شب 40 مرتبه قرائت کند تا به این آیه رسد (وما لاحد عنده من نعمه تجزی)آیه19 و سه بار تکرار کند و سوره را به پایان رساند جهت فتوحات و کثرت مال اثر عجیب دارد. هر کس را مسئله‌ی مهمی رخ دهد که چاره و تدبیر در آن نبیند، اگر وقت خواب این دو سوره را هفت مرتبه قرائت کند شخصی به خوابش آید و به او چاره نجات و رهایی را آموزد، البته برای زندانی‌ها بسیار خوب است.

سرّ شاهراه نود و سوم / سوره‌ی «والضحی»{11آیه}

ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، روایت کرده هر کس آن را قرائت کند، حق تعالی او را از جمله‌ی کسانی گرداند که به سعادت شفاعت پیغمبر(ص) رسد و به آن خشنود گردد و به بهشت درآید و به شمار هر یتیم وسائلی او را ده حسنه باشد و سوره‌ی والضحی را هر که چهل بار متصل بدون حرف در لیالی متبرکه مثل شب جمعه یا عرفه یا نیمه‌ی شعبان یا شب قدر بخواند، به مراد رسد. گویند هرگاه غایبی را خواستی حاضر کنی،سوره‌ی ضحی را یازده مرتبه قرائت کنید. شخص غایب حاضر خواهد شد.

سرّ شاهراه نود و چهارم / سوره‌ی الم نشرح (انشراح){8آیه}

رسول‌الله(ص)، فرمودند: هر کس آن را قرائت نماید مزد کسی را دارد که مرا ملاقات کرده و مرا از غم شاد کرده و شفاعت او بر من است. هر کس هر روز 40 مرتبه والذاریات و الم نشرح و طلاق و مزمل را قرائت کند جهت خیر وسعت نافع است. جهت هر مطلبی سه روز، اول حمد را هفت مرتبه قرائت کند و هفتصد صلوات فرستد و 80 مرتبه الم نشرح را بخواند و بعد 1001 مرتبه سوری توحید و باز هفتاد بار سوره‌ی حمد را بخواند و صد صلوات بفرستد انشاءالله سه روز نگذرد، حاجت او روا گردد. جهت توانگری چهارشنبه آخر ماه صفر هر یک از سوره‌های الم نشرح و التین و نصر و توحید را هفت مرتبه قرائت کند، انشاءالله توانگر گردد. جهت وسعت رزق و روزی 41 بار خواندن الم نشرح نافع است. جهت دفع کردن دشمن بر 61 دانه‌ی گندم 61 بار الم نشرح را بخواند و بر مرغ خانگی دهد و بخورد، دشمن ذلیل و خوار گردد.

سرّ شاهراه نود و پنجم / سوره‌ی «والتین»{8آیه}

از حضرت امام صادق(ع)، نقل شده، هر کس والتین را در فرائض و نوافل قرائت و تلاوت کند، هر جایی از بهشت که آرزو کند به او دهند هر که این سوره را بخواند خدا دو خصلت به او بخشد؛ در دنیا حسن عاقبت و یقین و در آخرت به عدد هر که آن را خوانده، ثواب به او بخشد و به هر طعامی که خوانده شود در آن شفا باشد. پیغمبر(ص)، فرمود: هر کس سوره‌ی تین را تلاوت نماید، به عدد کسی که این سوره را بخواند ثواب یک روز روزه برده است.

سرّ شاهراه نود و ششم / سوره‌ی «علق»{19آیه}

محمدبن حسان از ابی عبدالله نقل کرده، هر کس در روز یا در شب آن را بخواند، اگر در آن روز یا در آن شب از دنیا برود، شهید مرده باشد و حضرت حق تعالی او را شهید مبعوث کند و چنان باشد که با رسول‌الله(ص)، در راه خدا شمشیر زده باشد. هر کس سوره‌ی علق را بخواند در دریا از غرق شدن در امان می‌باشد.

سرّ شاهراه نود و هفتم / سوره‌ی «قدر»{5آیه}

هر کس آن را بخواند، چنان است که همه‌ی رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیاء داشته است، و هر کس ده مرتبه بخواند، خدا هزار گناهش را آمرزد و هر کس وقت دخول و خروج از خانه قرائت نماید، شیطان از او دور گردد و هر که آن را حفظ کند، گویا همه‌ی علوم را حفظ نموده است. روایت است که خوب رفیقی است سوره‌ی قدر. به وسیله‌ی آن دین قضا می‌شود و رستگاری و ظفر ظاهر می‌گردد و عمر طولانی می‌شود و حال نیکو می‌گردد و کسی مداومت کند در تلاوتش خدای تعالی را ملاقات می‌فرماید در حالیکه صدیق شهید باشد. در روایت است که بنده‌ای از قرائت سوره‌ی قدر فارغ نمی‌شود، مگر آنکه ملائکه تا هفت روز برای وی دعا و طلب آمرزش نمایند. حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: کسی که در یکی از نمازهای واجب خویش سوره‌ی قدر را قرائت نماید، منادی حق ندا در دهد: ای بنده‌ی خدا! خداوند گناهان قبل تو را بیامرزید، عمل از سر گیر. هر مؤمنی در وضویش این سوره را بخواند، از گناهانش به در آید: همانند روزی که از مادر متولد گردید. هر کس هنگام خواب یازده مرتبه سوره‌ی قدر را بخواند، حضرت حق تعالی یازده ملک بر او بگمارد، تا صبح او را از شیطان نگه دارند. هر کس این سوره را 360 مرتبه بخواند، برای هر مطلبی و مقصدی، انشاءالله برآورده خواهد شد. حضرت امام محمد باقر(ع) فرمودند: هر که سوره‌ی قدر را بعد از نماز صبح 10 بار و هنگام زوال شمس 10 مرتبه (بین طلوعین و ظهور غروبین) و بعد از عصر ده مرتبه بخواند، هزار کاتب از (فرشتگان) را سی سال به رنج افکند. همچنین فرمود: هر کس هفت بار بعد از طلوع فجر (آفتاب) بخواند، هفتاد صف از ملائکه بر او هفتاد صلوات فرستند و هفتاد بار بر او ترحم کنند. امام نهم(ع)، فرمود: هر که روزی 76 بار قدر را بخواند پیش از نماز صبح و هفت مرتبه بعد از نماز صبح و ده مرتبه بعد از زوال شمس و پیش از نوافل ده بار و بعد از نوافل ظهر 21 بار و بعد از نماز عصر ده مرتبه و بعد از عشا هفت مرتبه و وقت خواب یازده مرتبه، از جمله‌ی ثوابش آن باشد که حضرت حق تعالی هزار ملک آفریند که سی و شش هزار سال ثواب آن را برای او بنویسند. حضرت امام رضا(ع) فرمود: نیست بنده‌ای که قبر مؤمن فقیری را زیارت کند و سوره‌ی قدر را هفت مرتبه بخواند، مگر که خدا او و صاحب قبر را بیامرزد و خداوند ملکی فرستد که خدا را نزد قبر او عبادت کند و ثواب آنها برای آن مرده نوشته شود. حضرت امام محمد باقر(ع) فرمود: هر کس قبر برادر مؤمن را زیارت کند و سوره‌ی قدر را بخواند از ترس رستاخیز، ایمن گردد، و این سوره گنج اهل فقر و فاقه است و نزد هر قائمه‌ای از قوام عرش صدهزار ملک طواف و این سوره را تعظیم می‌کنند و در بیت‌المعمور هر روز هزار ملک این سوره را طواف و تعظیم می‌کنند و هر که آن را بر ذخیره خود بخواند، حفظ شود و هر کس آن را شسته و بنوشد خدا نور چشم و یقین و قلب و حکمت نصیب او کند و هر مهمومی و صاحب مرضی و مسافری بخواند، به مطلب رسد، و همچنین اگر بر زراعت خوانند، برکت یابد و اگر به روغن گل خوانند و با شیرزن مخلوط سازند و در بینی بالا کشند، رفع بلغم کند و هر که آینه‌ی آهن را جلا دهد و با زعفران آن را بر آن نویسد و لغوه‌دار در خانه‌ی تاریک مکرر به آن بنگرد، به اذن الله، خداوند به او شفا دهد. اگر بر کوزه‌ی نو نوشته به آب باران بشوید و با کمی شکر بخورد، جگرش شفا یابد و هرکس انا انزلناه را بخواند و صدایش را به آن بلند کند، مانند کسی باشد که شمشیرش را در راه خدا، برهنه کرده باشد و هر کس آن را نهان بخواند، مانند کسی است که به خونش در راه خدا آغشته شده باشد و هر کس ده بار بخواند هزار گناه از سیئات و گناهانش بخشوده گردد.

سرّ شاهراه نود و هشتم / سوره‌ی «بینه»{8آیه}

پیامبر(ص)، فرمود: اگر مردم بدانند آنچه را در این سوره است از فضیلت و ثواب آن، اهل بیت و خانواده و اموال خود رها می‌کردند و این سوره را می‌آموختند. همچنین فرمودند: به خدا قسم از زمانی که خداوند آسمان و زمین را آفریده، فرشتگان این سوره را می‌خواندند و هیچ وقت قصوری در قرائت ایشان واقع نمی‌شد و هیچ بنده‌ای این سوره را نخواند، مگر اینکه حضرت حق تعالی، فرشتگان را بفرستند تا او را در دین و دنیایش محافظت کنند و برای او طلب مغفرت و رحمت کنند و اگر در روز قرائت کند، به عدد هرچه روشنایی روز و تاریکی شب به او رسد، ثوابش دهند. هر کس این سوره را بنویسد و بشوید و به زن باردار دهد، به سلامت وضع حمل کند و اگر صاحب آب‌آوردگی چشم آن را بنویسد و بشوید و بیاشامد یا بر خود آویزد، شفا یابد و اگر بر طعام مسموم خوانند، ضرر نزند و اگر قسمی خاک از کف چهار راهی برگیرند به آن بخوانند و در جماعت گمراه بپاشند، متفرق شوند و اگر بر ورم نویسند، برطرف گردد. انشاءالله.

سرّ شاهراه نود و نهم / سوره‌ی «زلزال»{8آیه}

حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، فرمودند: کسی که سوره‌ی زلزال را تلاوت می‌کند ثواب آن برابر با ربع قرآن است. از امام صادق(ع)، روایت شده است: از قرائت اذا زلزله خسته مشوید که هر کس آن را در نوافل بخواند، حق تعالی او را هرگز به بلای زلزله گرفتار نسازد و به زلزله و صاعقه و آفتی از آفات دنیا هلاک نگردد و چون بمیرد، به داخل شدن در بهشت مأمور شود و در وقت دخول حضرت حق تعالی به او خطاب می‌کند که بهشت خود را برای تو مباح گردانیدم. پس در آن ساکن شو و هر جا که خواهی و آرزو داری که هیچ ممنوع و بازداشتی از آن نیستی. کسی که باد لغوه دارد به آن سوره بسیار بنگرد و اگر می‌تواند بخواند. قرائت آن ثواب ربع قرآن است و هر که آن را به حروف مقطعه یعنی (اذا زل زل) بی‌نقطه در اول شب چهارشنبه بر کاغذ گرد و مدور نویسد و در خانه‌ی او یا در مکان مدنظر پنهان کند البته آواره شود و جهت محبت تا کلمه‌ی (اشتاتاً)(آیه 6) بر بیست و یک فلفل یا پنبه دانه 21 بار سوره را بخواند و بگوید (احرقت قلب فلان بن فلان) را بر محبت فلانی و فلفل‌ها یا پنبه‌دانه‌ها را در آتش اندازد ولی باید انشاءالله خلاف شرع نباشد.

سرّ شاهراه صدم / سوره‌ی «والعادیات»{11آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمود: هر کس سوره‌ی والعادیات را بخواند و به آن مداومت کند، حق تعالی او را روز قیامت با امیرالمؤمنین علیه‌السلام مبعوث کند و از رفیقان حضرت علی بن ابی طالب(ع)، و هم‌نشینان او در بهشت باشد و به عدد هر که در مشعرالحرام باشد دو حسنه دریابد و هر کس بخواند و تلاوت کند از درد و گرسنگی و تشنگی و حیرانی و قرض رها شود و به عدد نام حضرت علی(ع) 110 مرتبه نافع در رزق او از جایی که گمان ندارد برسد.

سرّ شاهراه صد و یکم / سوره‌ی «القارعه»{11آیه}

حضرت امام باقر(ع) فرمود: هر کس سوره‌ی قارعه را تلاوت نماید، حق تعالی او را از فتنه دجال نگه دارد و در روز قیامت او را از چرک جهنم ایمن کند. ابی‌بن کعب از پیامبر(ص) روایت کرده، هر کس این سوره را بخواند حق تعالی در روز قیامت میزان اعمال او را سنگین نماید. جهت مهمات و برآمدن هر مطلبی 180 مرتبه خواندن آن مجرّب است و جهت وسعت معیشت بنویسد و با خود دارد.

سرّ شاهراه صد و دوم / سوره‌ی «تکاثر»{8آیه}

شعیب عمر قونی از امام صادق(ع)، نقل کرده، هر کس سوره‌ی تکاثر را بخواند در نماز فریضه، حق تعالی ثواب صد شهید به او کرامت نماید و اگر در نافله بخواند، ثواب پنجاه شهید دارد و چهل صف از ملائکه در فریضه با او نماز گذارند. همچنین از آن حضرت روایت شده که پیغمبر(ص) خبر داد: هر که این سوره را در وقت خواب قرائت کند و بخوابد، از فتنه‌ی قبر محفوظ ماند و خواننده‌ی این سوره را بی حساب به بهشت ببرند. در روایت صحیحه ثابت شده، هر کس دو رکعت نماز بگذارد و در رکعت اول فاتحه و آیه‌الکرسی و دو بار توحید و در رکعت دوم بعد از فاتحه ده بار سوره‌ی تکاثر را بخواند و آن را به فردی که از دنیا رفته هدیه کند و بعد گوید: ( اللهم صلی علی محمد و ال محمد ابعث ثوابها الی قبر فلان)، ثوابش در معراج نوشته و ثبت می‌گردد.هر کس این سوره را به کسی که سر درد دارد بخواند دردش به اذن الله آرام و زایل گردد.

سرّ شاهراه صد و سوم / سوره‌ی «والعصر»{3آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمود: هر کس سوره‌ی والعصر را در نافله قرائت کند حق تعالی او را در روز قیامت با چهره‌ی تابناک و لبی خندان و دیده‌ای روشن از گور برانگیزد تا بر همین حال وارد بهشت گردد. هر کس سوره‌ی والعصر را بخواند، خاتمه‌ی او بصیر خواهد بود و در قیامت با اهل حق محشور گردد و اگر آن را بر محزون خوانند از حزن درآید و اگر بر تب‌دار خوانند شفا یابد. هر کس شب جمعه بعد از نماز عشا سوره‌ی والعصر را بنویسد و با خود همراه کند و نزد حاکم ظالم رود از شّر او در امان باشد. هر کس سوره‌ی والعصر را تلاوت کند، پیامبر(ص) فرمود: حق تعالی او را بیامرزد و از جمله کسانی باشد که به حق و صبر وصیت کرده باشد.

سرّ شاهراه صد و چهارم / سوره‌ی «همزه»{9آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمودند: هر کس این سوره را در فرائض قرائت کند، فقر از او زائل گردد و روزی او فراخ گردد و از مردن ایمن باشد. پیامبر(ص) فرمود: هر کس این سوره را بخواند، به عدد مستهزئین پیغمبر ده حسنه یابد و اگر بر چشم دردناک خوانده شود، شفا می‌یابد.

سرّ شاهراه صد و پنجم / سوره‌ی «فیل»{5آیه}

امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس در فرائض آن را بخواند، فرشتگان و حیوانات و جمادات از زمین صاف و کوه‌ها و سنگ کلوخ و غیر آن که در عالم باشند، برای او گواهی دهند که او از نمازگذاران است و روز قیامت منادی از جانب خداوند (رب‌العزه) به شهود ندا کند، شما بر بنده‌ام راست گفتید، من شهادت شما را برای او قبول کردم. بنده‌ی مرا به بهشت درآورید و او را محاسبه نکنید که او از آن کسانی است که او و عملش را دوست دارم. هر کس شب سه شنبه یا چهارشنبه به عدد حروف آن 98 مرتبه سوره‌ی فیل را تلاوت نماید و رو به جانب ظالم دمد، خصم (دشمن) هلاک گردد. هر کس آن را بخواند از قذف و مسخ عافیت یابد و هرکه در جنگ بخواند قوی دل و شجاع شود و هرگاه بر لشکر طاغی خوانند، فرار کنند و اگر بر نیزه بنویسند بر هرچه آید بشکند. و هر که عدد آن را با عدد اسم ظالم در وفق مثلث ثبت کند در راه او یا در جایی که می‌نشیند دفن کند، البته آواره گردد. ختم سوره‌ی فیل جهت تسخیر شیاطین 12 روز روزی 12 بار و جهت زوال دشمن بر دوازده پاره کلوخ (سنگ) بر هر یک دوازده مرتبه بخواند و در خانه‌ی او یا در آب اندازد.

سرّ شاهراه صد و ششم / سوره‌ی «قریش»{4آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمود: بین دو سوره را جمع مکن در یک رکعت مگر ضحی و الم نشرح، و الم تر کیف  و الایاف، هر یک از این دو در حکم یک سوره‌اند، پیامبر(ص) فرمودند: خدای تعالی قریش را بر قبائل دیگر به هفت چیز تفضیل داده است، یکی آن که مرا از ایشان گردانید. دوم نبوت را در میان ایشان وضع کرد و سوم ایشان را نگهبانان کعبه ساخت. چهارم نصرت و سقایت حاجیان را به ایشان واگذارد. پنجم آنان را بر اصحاب فیل ظفر داد. ششم سوره‌ای به ایشان داد. هفتم دیگران را در آن شریک نکرد. هر که سوره‌ی قریش را بخواند، حق تعالی او را در قیامت بر مرکبی از مراکب بهشتی سوار کند و به بهشتش برساند. پیغمبر(ص) فرمود: هر کس آن را بخواند به عدد هر که طواف کعبه نموده و در کعبه معتکف شده ده حسنه به او بخشند و هر که آن را بسیار بخواند، روز رستاخیز سواره داخل بهشت شود و اگر بر طعامی خوانند ضرر نرساند و اگر گرسنه قبل از آفتاب بخواند به آسانی طعامی به او رسد.

سرّ شاهراه صد و هفتم / سوره‌ی «ماعون»{7آیه}

امام باقر(ع) فرمود: هر کس سوره‌ی ماعون را در فرائض و نوافل بخواند حق تعالی نماز و روزه او را قبول فرماید و آنچه در دنیا از او صادر شده حساب ننماید. جهت فتوحات عظیمه، از شب دوشنبه یازده شب هر شب پانزده مرتبه آن را بخواند و در هر مرتبه بعد از اتمام سوره بخواند: (یا ایهاالذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوالربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون) و پانزده صلوات فرستد. بعد از ختم همه، سجده کند و حاجت خود را بخواهد. اگر کسی خواهد فقر از خانه او برود، 48 مرتبه آن را بخواند و فرزندان او هرگز محتاج نشوند و خواننده‌ی آن در حفظ حمایت خدا باشد تا روز دیگر.

سرّ شاهراه صد و هشتم / سوره‌ی «کوثر»{3آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمودند: هر کس این سوره را در فرائض و نوافل قرائت کند، حق تعالی او را از حوض کوثر آب دهد و در زیر درخت طوبی حضرت پیغمبر(ص) او را حدیث گوید. ابی بن کعب از پیغمبر خد(ص) روایت کرده، سوره‌ی کوثر را هر که بخواند از نهرهای بهشتی سیراب گردد و به عدد قربانی‌هایی که در اضحی شده اجر و ثواب دریابد. اگر چهارپایی قولنج شده و افتاده سه بار در گوش راست و سه بار در گوش چپش بخوانند و بعد پای خود را بر پهلویش زنند، به اذن الله برخیزد. هر کس دو رکعت نماز حاجت قربه الی الله روز چهارشنبه بخواند، سپس 4 مرتبه سوره‌ی کوثر را قرائت کند به اموال و ثروتی فراوان انشاءالله برخورد.

سرّ شاهراه صد و نهم / سوره‌ی «الکافرون»{6آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: سوره الکافرون ربع قرآن است و چون خود از قرائت آن فارغ می‌شد، می‌گفت اعبد الله وحده، و حسین بن ابی العلاء، از آن حضرت روایت کرده، هر که آن سوره را به همراه سوره‌ی توحید در فرائض قرائت کند، حق تعالی او و پدر و مادر و تمام اولاد او را بیامرزد و  اگر (در لوح محفوظ) شقی باشد، اسم او را از دیوان اشقیا محو کند و در دیوان سعداء بنویسد و تا زنده باشد سعید است و شهید بمیرد و شهید مبعوث گردد. پیامبر(ص) فرمودند: کودکان را بیاموزید و تشویق کنید که در وقت خواب این سوره را بخوانند تا چیزی ایشان را اذیت و آزار نرساند. اشجع نوفلی گوید: پیغمبر(ص) فرمود: هر کس سوره‌ی کافرون را بخواند ربع قرآن را خوانده و وسوسه‌ی شیطان از او دور شود و از شرک بری گردد و از فزع اکبر ایمن شود و هر که وقت طلوع آفتاب ده بار بخواند و بعد دعا کند، مستجاب شود. از جبیربن مطعم روایت است که حضرت رسول فرمودند: اگر خواهی سفر روی و از همه چیز در پناه خدا ایمن باشی و هیبت و زاد و توشه‌ی تو از همراهان بیشتر باشد و در کثرت مال از همه جلوتر باشی، سوره‌ی حج و نصر و توحید و معذوتین را بخوان و در هر یک بسم‌الله بگو. من چنان کردم و به همه‌ی آنها رسیدم. هر کس بعد از نماز صبح قبل از طلوع آفتاب، ده بار این سوره را بخواند و صدبار صلوات بفرستد به صورت اللهم صل علی محمد الامی و آله و سلم هر مرادی و مقصدی داشته باشد، بدون شک برآید.

سرّ شاهراه صد و دهم / سوره‌ی «نصر»{3آیه}

حضرت امام صادق(ع) هر کس سوره‌ی نصر را در نافله یا فریضه بخواند، حق تعالی او را بر جمعی از دشمنان نصرت دهد و چون مبعوث گردد، حق تعالی کتابی از جوف قبر او بیرون آورد و به او دهد و در آن نوشته باشد که او از گوی جهنم و آتش آن در امان است و حق تعالی آن نامه را ناطق گرداند تا آنچه در اوست بر او بخواند تا به بهشت رسد. همچنین روز قیامت بر هیچ چیز نگذرد مگر او را بشارت دهند به بهشت و انواع نعمت‌ها و اصناف مکرمت تا هنگامی که به جنت عدن درآید و در سرای خلد قرار گیرد. از ابی بن کعب روایت شده، هر کس آن را بخواند، گویا با پیغمبر در فتح مکه حاضر بوده و هر که در فریضه و نافله بخواند، خدا او را بر اعداء نصرت دهد.

سرّ شاهراه صد و یازدهم / سوره‌ی «تبّت»{5آیه}

حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: چون تبت را قرائت کنید، بر ابی لهب لعن کنید زیرا او از تکذیب‌کنندگان پیغمبر بوده و منکر بود آنچه را که آن حضرت از جانب حق تعالی آورده بود. ابی ابن کعب از رسول‌الله(ص) روایت کرده که ایشان فرمود: امیدوارم خواننده‌ی آن با ابی لهب یک جا جمع نشود. هرگاه آن را بر اوجاع و امراض بخوانند، برطرف گردد. انشاءالله به اذن الله

سرّ شاهراه صد و دوازدهم / سوره‌ی اخلاص (توحید){4آیه}

سوره‌ی اخلاص اساس آسمان‌ها و زمین است و یکی از پنج سوره‌ای است که باید در نماز خوانده شود. پیغمبر(ص)، فرمود: برای هر چیزی نوری است و نور قرآن قل هو الله است. فرمود: هر کس توحید را بخواند، خداوند به آیه‌ی اول هزار نظر به او نماید و به آیه‌ی دوم از او هزار معالجات کند و به آیه‌ی سوم هزار خواهش او را عطا کند و به آیه‌ی چهارم هزار حاجت او را برآورد و هر حاجتی از دنیا و آخرت بهتر باشد. به فرموده‌ی امام صادق(ع)، نود هزار ملک به همراه جبرئیل(ع)، بر تشییع جنازه سهد بن معاذ آمدند. به جهت اینکه او توحید را در حال ایستادن و نشستن و سواره و پیاده می‌خواند و هر کس در پی هر نماز بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او می‌دهد و او و پدر و مادر و فرزند او را بیامرزد. امام محمد باقر(ع)، فرمود: هر کس سوره‌ی توحید را یک بار بخواند به او برکت داده شود و هر کس دوبار بخواند بر او و اهلش برکت داده شود و هرکس سه بار بخواند بر او و همسایگانش برکت آید و هر که دوازده بار بخواند، خداوند برای او دوازده قصر در بهشت به پا کند و حفظه (نگهبانان) گویند، با ما بیایید به قصرهای برادرمان تا به آنها بنگریم. هر کس صد بار بخواند برای او گناهان بیست و پنج سال گذشته‌اش آمرزیده شود جز خون‌ها و اموال غصب، و هر کس آن را چهارصد بار بخواند برای او اجر چهارصد شهید باشد که همه‌ی آنها اسبشان را پی کرده و خونش را ریخته باشد و هر کس هزار مرتبه بخواند در یک روز و یک شب، نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند یا به او بنمایند. رسول‌الله(ص) فرمود: توحید یک ثلث قرآن است و امام صادق(ع)، فرمود: هر کس آن را بخواند یک بار، گویا ثلث تورات و ثلث انجیل و ثلث زبور را خوانده و هر کس وقت خواب صد مرتبه بخواند، گناهان پنجاه سالش آمرزیده شود و هر کس وقت خواب ده بار بخواند، خانه‌اش و خانه‌های دورش حفظ شود و کسی که بر او سه روز بگذرد و در آن توحید نخواند، راستی واگذار به خود شده و رشته‌ی ایمان از گردنش کنده شده و اگر در این سه روز بمیرد به خدای عظیم کافر است. همچنین فرمود: کسی که مرض یا سختی به او رسد در مرض یا آن سختی توحید نخواند در آن مرض یا آن سختی بمیرد از اهل آتش باشد. در برابر ظالم خود را به توحید حفظ کن و آن را از راست و چپ و پیش رو و پشت سر و بالای سر و پایین پای خود بخوان و هرگاه بر سلطان جائری داخل شدی، آن را در وقتی که به او نظر افکنی سه بار بخوان و هر یک انگشت چپ را بر هم گذار تا از نزد او بیرون شوی. حضرت امام صادق(ع)، فرمودند: حق تعالی سوره‌ی توحید را آفرید تا چهار هزار سال به هر آسمان که این سوره می‌رسید، ملائکه خضوع و خشوع تمام و منتهای احترام را نسبت به آن سوره‌ی کریمه به جای می‌آوردند و آن را نسبت‌الرب می‌گفتند. تبارک و تعالی. سیدبن طاووس نقل کرده، هر کس در روز جمعه از ماه رجب صدبار توحید را بخواند، برایش در قیامت نوری باشد که به آن تا بهشت شتابد. رسول‌الله(ص)، فرمود: هر کس هزار بار توحید را بخواند، روز قیامت با عمل هزار پیغمبر و هزار فرشته آید و کسی به سوی خدا از او نزدیکتر نباشد، مگر کسی که بر آن افزاید و البته آن در ماه رجب مضاعف می‌شود. همچنین فرمود: «هر کس صدبار توحید را بخواند بر او و بر فرزندان و اهلش و همسایگانش برکت داده شود و هر کس در رجب این سوره و سوره‌ی قدر را بخواند، خداوند برایش دوازده قصر در بهشت بنا کند و ثواب زیاد و مزد بزرگی به او بدهد. جهت باطل نمودن سحر، توحید را بر بازوی راست و جحد را بر بازوی چپ و فلق را بر ران راست و ناس بر ران چپ بندد و نیز هفت بار این را بر آب بدمد و بخورد (سلوسا جاسوسا ماسوسا). انس روایت کرده، روزی با رسول خدا در تبوک بودیم آن روز آفتاب درآمد و با نور و شعاعی که مانندش را ندیده بودیم، گفتم: یا رسول الله، این چه نوری است بر آفتاب غلبه کرده؟ آن حضرت متفکر شد و حضرت جبرئیل(ع) آمد و گفت: یا رسول‌الله، معاویه لیثی در مدینه وفات کرده و حق تعالی هفتاد هزار فرشته فرستاد که بر او نماز کنند. پیغمبر(ص) از جبرئیل پرسید، وی  این مرتبه را از کجا یافته بود؟ گفت: به خواندن سوره‌ی توحید. زیرا آن را نشسته و ایستاده و درآمد و شد می‌خواند، رسول‌الله گفت: ای جبرئیل آرزو دارم بر او نماز کنم. پس به طی الارض به مدینه آمدند و با فرشتگان بر وی نماز کردند.

سرّ شاهراه صد و سیزدهم / سوره‌ی فلق (معوذتین){5آیه}

حضرت امام محمدباقر(ع)، فرمود: هر که در نماز وتر معوذتین و توحید را بخواند به او گویند: ای بنده‌ی خدا بشارت باد تو را که حق تعالی نماز وتر تو را قبول کرد. «عقب» گوید: رسول‌الله(ص) به من گفت: آیا تو را دو سوره بیاموزم که از افضل سوره‌های قرآنند؟ گفتم: بلی. حضرت معوذتین را به من یاد داد و فرمود: پناه برندگان پناه نبرده‌اند به مثل این دو سوره و بعد آن را در نماز قرائت نمود و مرا گفت: آن را در برخاستن و خوابیدن بخوان. ختم شش سوره جهت مال دنیا. بعد از نماز عشا هر یک از این سوره‌ها والشمس و اللیل و حجد و توحید و معوذتین (فلق و ناس) را هفت بار بخواند و بعد هفت بار بگوید الهم اجعل لی فرجاً و مخرجاً و انشاءالله به مراد رسد.

سرّ شاهراه صد و چهارده / سوره‌ی «الناس»{6آیه}

امام جعفر صادق(ع)، فرمودند: رسول خدا را بیماری و دردی سخت عارض شد جبرئیل و میکائیل نزد وی به عیادت آمدند. بر بالین وی جبرائیل نشست و میکائیل پایین وی. پس جبرائیل او را به قرائت قل اعوذ برب الفلق توصیه نمودند و آن حضرت از آن مرض و درد رها شدند و جبرائیل به فرمایش صادق گفت بسم‌الله ارتیک والله یشفیک من کل داء یوذیک خذها فلتهینک. جهت چاره‌ی دشمن و جهت هلاکت او. بر هفتاد ریگ و به هر یک معوذتین را بخواند آن را در کوزه نهد و در آتش گرم دفن کند، چون گرمی آتش به ریگ‌ها رسد دشمن به امر حق مقهور گردد. جهت وسواس سوره‌ی ناس را بر ظرفی چهاردهم ماه بنویسد و بشوید و از آن بخورد و وضو بگیرد و برطرف شود به اذن الله، انشاءالله. اگر سوره‌ی حمد و سوره‌ی فلق و ناس (معوذتین) را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد بخورند زن به پسر آبستن شود. حضرت امام رضا(ع)، فرمود: شخصی را دیدند که صرعش گرفته بود، ظرفی آب را طلبید و سوره‌های حمد و اخلاص و معوذتین (فلق و ناس) را بر آن خواند و بر مسیر ورودی او پاشیدند، به هوش آمد. مصروع این سوره‌ها را بنویسد و با خود همراه کند. کسی که سوره‌ی فلق را بخواند، برای او شفا است. از سحر و رحمت است به ثبات بر عافیت و کسی که سوره‌ی ناس را بخواند پس برای او شفا است از کید شیطان و رحمت است بر ثبات و بر الهام آنچه خداوند بر دل او افکند.:: موضوعات مرتبط: اسرار سور قرآن کریم(اسرار شاهراه ها 1و 2و ختم سور)
 
نویسنده : ع.شفائی
 
تاریخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱
 
زمان : 23:38
یک نظر

سرّ شاهراه اول / سوره «حمد»{7آیه}

در مستدرک محدث نوری(ره)، از لب‌الباب راوندی و او از حضرت رسول‌الله(ص) روایت نمود، که ملکی بر آن حضرت نازل شد و گفت: به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می‌دهد که قبل از تو به پیامبری اعطا نفرموده. اول سوره‌ی فاتحه‌الکتاب و خاتمه‌های سوره بقره و از آن حضرت روایت است که فرمودند: فضیلت سوره‌ی حمد، مانند فضل حاملین عرش می‌باشد. کسی که یک مرتبه سوره‌ی حمد را بخواند، ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می‌شود و نیز روایت است که فرمودند: اگر فاتحه‌الکتاب در یک کفه‌ی میزان قرار گیرد و بقیه‌ی قرآن در کفه‌ی دیگر، به درستی که فاتحه‌الکتاب هفت برابر کفه‌ی دیگری رجحان دارد. سوره‌ی حمد به دو بخش تقسیم می‌شود، بخشی از آن از حمد و ثنای خدا سخن می‌گوید و بخشی از نیازهای بنده. ابی‌حمزه بطائنی روایت می‌کند. حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: اسم اعظم خداوند، در سوره‌ی فاتحه‌الکتاب مندرج است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی فاتحه‌الکتاب را بخواند، آنچنان به او پاداش می‌دهند که گویی دو ثلث قرآن را قرائت نموده و گویی بر هر مؤمن و مؤمنه صدقه داده است و حتی تمام قرآن را قرائت کرده است، این سوره ام‌الکتاب و سبع مثانی است. این سوره بین خداوند و بنده‌اش تقسیم شده و برای بنده است آنچه بخواهد. پیغمبر(ص) فرمودند: سوره‌ی حمد شفای هر دردی است، جز مرگ. و از حضرت امام جعفر صادق(ع) منقول است: کسی که از حمد شفا نیابد هیچ چیز او را خوب نمی‌کند. علی بی ابی‌طالب(ع) از پیغمبر(ص) نقل می‌کند، خداوند سوره‌ی حمد را در برابر همه‌ی قرآن قرار داد و بر نازل کردن آن بخصوص بر من منت نهاد. فاتحه‌الکتاب، شریف‌ترین گنجینه‌ی عرش می‌باشد، هر که آن را بخواند در حالی که به دوستی محمد(ص) و خاندان او مؤمن و منقاد است و به ظاهر و باطن آن مؤمن بوده و پیرو فرمانش باشد. خداوند، در برابر هر حرفی از آن حسنه‌ای به او می‌دهد که هر یک از آن بالاتر از دنیا و خیراتش می‌باشد، و اگر کسی به این سوره که خوانده شود گوش فرا دهد، به مقدار یک سوم از ثواب خواندنش را خواهد داشت. علی(ع) فرمودند: اگر معانی فاتحه‌الکتاب را می‌نوشتم 70 بار شتر می‌شد. امیرالمؤمنین علی(ع) گوید: از رسول خدا شنیدم: خداوند فرمود، فاتحه‌الکتاب را بین خود و بنده‌ام قسمت کرده‌ام. نصف آن برای من و نصف دیگر برای بنده‌ام آنچه درخواست کند. زمانی که بنده گوید، بسم‌الله الرحمن الرحیم، خداوند فرماید، بنده‌ام به نام من آغاز کرد، پس بر من حق است که اول امور او را به اتمام رسانم و حالاتش را مبارک کنم و زمانی که بگوید الحمدالله رب‌العالمین، خداوند تعالی فرماید: بنده‌ام مرا سپاس گذارد و دانست نعمتی که دارد از نزد من است و بلاهایی که از او دفع کردم زیادی نعمت من است. شما را گواه می‌گیرم که من برایش با نعمت دنیا نعمت آخرت را اضافه می‌کنم و از او بلای آخرت را دفع می‌کنم، چنانکه بلاهای دنیا را از او دفع کردم، و زمانیکه گفت الرحمن الرحیم، خداوند گوید، برای من گواهی داد که من رحمان و رحیمم، پس شما را گواه می‌گیرم که از نعمتم بهره او را زیاد کنم و از عطایم بهره او را فراوان نمایم. زمانیکه بگوید، مالک یوم الدین، خدای متعال فرماید، شاهد باشید، همانطوری که او اعتراف کرد من پادشاه روز جزایم، روز شمار حساب او را آسان کنم و صفاتش را سنگین نمایم و از بدیهای او بگذرم و زمانی که گوید، ایاک نعبد، خداوند می‌فرماید، بنده‌ام راست گفت. مرا می‌پرستد شاهد باشید او را بر عبادتش پاداشی دهم که هر مخالف او در عبارت برای من به او غبطه خورد و زمانی که گوید و ایاک نستعین، خداوند گوید: از من کمک خواست و سوی من پناه آورد، شاهد باشید او را بر امرش یاری کنم و در سختی‌ها به فریادش رسم و دست او را در گرفتاری‌ها بگیرم. زمانی که گوید اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره، خداوند گوید: این برای بنده من است، و برای بنده‌ام باشد آنچه را خواهد. در حقیقت برای او مستجاب کردم و ببخشم آنچه آرزو دارد و از آنچه ترسد ایمن کنم. بر قدح آبی 40 حمد بخوانید و بر مریض بپاشید و تصدقی نیز بدهید و امر کنید فقیر به جهت بیمار دعا کند، عافیت یابد. حضرت امام صادق(ع) فرمود: هر کس صد آیه از قرآن بخواند بعد هفتاد مرتبه بگوید: یا الله، اگر بر سنگها بخواند آنها را بشکافد. هر کس در شب جمعه جهت حصول مهمات حمد را 1011 بار بخواند مجرب است. در کشف‌الاسرار میبدی آمده که هر کس این سوره را به این نحو بخواند انشاءالله به مقصد برسد، یک هفته هر روز 111 بار آن را بخواند و 111 صلوات بفرستد البته به شرطی که در این 7 روز گوشت حیوانی نخورد. شخصی، از فقر و تنگدستی خود به پیامبر(ص) شکایت نمود، حضرت فرمودند: چون داخل خانه خویش شوی، سلام کن و یکبار سوره حمد را بخوان، آن مرد چنین کرد، پس خدای رزق را برای او و همسایگانش اضافه فرمود.

سر شاهراه دوم / سوره‌ی «بقره»{286آیه}

از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت است که فرمودند: کسی که سوره‌ی بقره و سوره‌ی آل عمران را بخواند روز قیامت برانگیخته می‌شود، در حالیکه آن دو سوره، روی او را مثل ابر سیاه کرده‌اند. جریده از حضرت رسول(ص) روایت نموده: سوره بقره را یاد بگیرید، پس به درستی که خواندن سوره‌ی بقره برکت است و ترکِ خواندن آن حسرت می‌باشد و ساحران راهی بر سوره‌ی بقره ندارند. در مستدرک الوسایل از کتاب الغایات جعفر بن احمد قمی روایت نموده که حضرت پیغمبر(ص) به مردی فرمودند: چه آیه‌ای عظیم‌تر است؟ گفت: خدا و رسول او آگاه‌ترند. پس پیامبر دوباره فرمود، آن مرد دوباره گفت: خدا و رسول او داناترند. پس رسول خدا، فرمودند: عظیم‌ترین آیه، آیه‌الکرسی می‌باشد. أبی بن کعب از نبی اکرم(ص) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: هر کس این سوره را بخواند، سلام و رحمت بر او باد، و برایش اجر مرزبانان و فداکاران در راه خدا را می‌دهند. حضرت امام سجاد(ع) فرمودند: رسول خدا(ص) فرمود: هر کس از سوره‌ی بقره، آیه‌الکرسی و دو آیه‌ی بعد از این آیه و سه آیه نیز از جای دیگر سوره‌ی بقره بخواند، نه به او کراهتی رسد و نه شیطان به او نزدیک گردد. حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) فرمودند: هر کس پس از هر نماز آیه‌الکرسی را بخواند گزنده‌ای به وی آزار نرساند. امام حسین(ع) روایت کرده که رسول الله(ص) فرمودند: کسی که چهار آیه از اول سوره‌ی بقره و آیه‌الکرسی را با دو آیه بعد از آن و 3 آیه آخر آن سوره را بخواند، هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خویش نبیند و دیو لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند. رسول خدا(ص) فرمودند: یا علی(ع) در هیچ خانه‌ای این آیات تلاوت نشود، مگر اینکه ابلیس لعین سه روز گرد آن خانه نگردد و یا چهل شبانه روز هیچ جادویی وارد آن خانه نگردد. ای علی این آیه را به فرزندان و همسایگانت یاد بده که هیچ آیه‌ای برتر از این آیه نازل نشده است. هر کس آیه‌الکرسی را هنگام خواب بخواند، خدای تعالی او را در خانه و خانواده و چند همسایه از اطرافیانش را از شر شیطان رجیم در امان تلقی می‌دارد. باز هم رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که از خانه خارج شود و این آیه را قرائت کند، خداوند تبارک و تعالی 70 هزار فرشته را مأمور کند تا برای او استغفار کنند. تا هنگامی که به خانه بر می‌گردد و چون به خانه درآید فقر را از وی برگرداند. امام محمد باقر(ع) فرمودند: تلاوت آیه‌الکرسی 1000 بدی از بدیهای دنیوی و 1000 بدی از بدیهای اخروی را زایل گرداند که بدترین بدی در دنیا فقر و بدترین بدی آخرت فشار قبر است. از لب‌الباب قطب راوندی از حضرت رسول‌الله(ص) روایت نموده که فرمودند: در شب معراج، وحی دیدم که در فاتحه‌الکتاب و در لوح دیگر کل قرآن قرار داشت که سه نور از آن ساطع بود، پس گفتم: ای جبرئیل! این انوار چیست؟ حضرت جبرئیل گفت: آن سه نور یکی سوره قل هوالله احد دیگری سوره‌ی یس و سومی آیه‌الکرسی است. حضرت علی(ع) فرمود: پیامبر(ص) به من فرمودند: یا علی! بعد از هر نماز آیه‌الکرسی را بخوان، پس بدرستی که حفاظت و مداومت نمی‌نماید بر آن. مگر نبی یا صدیق یا شهید. در جامع الاخبار از حضرت امام محمد باقر(ع) روایت شده که فرمودند: کسی که بعد از وضو آیه‌الکرسی را بخواند، خداوند تعالی ثواب چهل سال عبادت را به او عطا فرماید و چهل مرتبه مقام او را بالا ببرد و چهل حوریه به او تزویج فرماید. شیخ طبرسی در مکارم الاخلاق روایت نموده که حضرت رسول اکرم(ص) هنگام خواب آیه‌الکرسی می‌خواند و می‌فرمود: که جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد! به درستی که عفریتی از جن در موقع خواب شما را دچار کید می‌نماید، پس بر تو باد قرائت آیه‌الکرسی. در حدیثی از سلمان فارسی رحمه‌الله علیه، نقل گردیده که رسول خدا(ص) فرمودند: هر کس آیه‌الکرسی را با زعفران به کف دست راست خویش نویسد و آن را با زبان خود بلیسد و 7 نوبت چنین کند، هرگز چیزی را فراموش نکند و فرشتگان او را آمرزش دهند. گویند، در شداید و سختی‌ها و مهمات عظیم قرائت آیه‌الکرسی 12 مرتبه، نافع است و تخلف ندارد. در آخر سوره‌ی بقره، آیاتی است که هم قرآن، هم دعا و هم رضایت خداوند است. در خبر است که به رسول خدا(ص) گفتند: از خانه‌ی ثابت‌بن قیس شماس نوری مانند چراغی تابان، برمی‌آید، فرمودند: او سوره‌ی بقره را می‌خواند، به او گفتند: شبها در سرایت چه می‌خوانی؟ گفت: آخر سوره‌ی بقره (آمن الرسول ...)((285)). هر کس دو آیه از آخر سوره بقره (آمن الرسول) تا آخر سوره را بعد از نماز عشاء بخواند، گویا تمام شب احیاء کرده است و انتهای شب شیطان گرد سرای او نگردد. گویند، اگر آیه (آمن الرسول) را در ظرف پاک بنویسند و با آب چای که شیرین باشد بشویند و آنرا ناشتا میل نمایند قوت حافظه زیاد گردد.

سرّ شاهراه سوم / سوره‌ی «آل عمران»{200آیه}

نبی اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی آل عمران را بخواند، خداوند تبارک و تعالی به ازای هر آیه‌ای از این سوره امان‌نامه‌ای برای گذشتن از پل دوزخ به او عطا می‌کند. ابن عباس می‌گوید: رسول اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی آل عمران را در روز جمعه بخواند تا وقتی که خورشید غروب کند، خدا و فرشتگان برای او درود می‌فرستند. ابی‌مسعود گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: هر کس آیه‌ی 18سوره آل عمران(شهدالله انه لا اله الاهو و الملائکه ...) را بخواند، خداوند در روز قیامت به او فرماید: ای بنده‌ی من به عهد من وفا کردی و ادای امانت من را که یگانگی و توحید است نمودی و من سزاوارتر از آن کسی هستم که بر عهدش وفا کند، پس دربهای بهشت را باز کنید تا او از هر دری که می‌خواهد وارد شود. در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است، هر کس شب جمعه سوره‌ی آل عمران را بخواند، فردای قیامت او را دو بال دهند تا چون برق از پل صراط بگذرد و هر کس این آیه را همراه با ذکر عزیز بخواند، اگر قرض او برابر زمین باشد، حق تعالی آن را ادا کند. ذکر:(لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم) و آیه ی26 و 27 (قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب).

سرّ شاهراه چهارم / سوره‌ی «نساء»{176 آیه}

ابی بن کعب از رسول خدا(ص) نقل نموده، هر کس این سوره را تلاوت کند چنان باشد که صدقه داده به هر وارثی که مستحق باشد و او را مثل ثواب کسی باشد که آزادی را از اسیری و بندگی بازخریده و از شرک بری باشد و در مشیت خدا از کسانی باشد که گناهانش آمرزیده و حق سبحان از او خشنود باشد. این سوره 176 آیه و 3745 کلمه دارد. عیاشی از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده هر کس سوره‌ی نساء را هر جمعه بخواند از فشار قبر ایمن باشد آن زمان که او را در قبر نهند. هرگاه از کسی چیزی گم شده اگر در جای گمشدن آن چیز آیات 4 و 61 این سوره را در ظرف نو نویسند و با آب باران پر کنند و آن آب را در آن جا که گمشده بپاشند انشاءالله می‌یابد. عیاشی روایت می‌کند از حضرت امیرالمؤمنین(ع) اگر شخصی در شهر یا قریه ای دلش گرفته و تنگ شود و نتواند از آن محل بیرون رود و به هیچ خارج شدنش میسر نشود، اگر آیه‌ی ربنا اخرجنا من هذه ... نصیراً آیه‌ی 75 بخواند حاجت روا گردد. به جهت خاموش گشتن پرگو، این آیه را بنویسند و بر او ببندند، واگر متکبر و مغرور باشد به سخن خود، بخواهند که خاموشی گزیند بخوانند تا سخن کمتر گوید و اگر کسی این آیه را بر پوست آهو نویسد و با خود نگهدارد و نزد ظالم و یا حاکم جباری رود که از وی ترسناک باشد و یا آیه را مکرر بخواند، از شرّ آن حاکم جبار ایمن گردد و هیچ ضرری به او نرسد. و اگر این آیه را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد و با آب باران بشوید و آن آب را بر حاکم بپاشد حکم براستی کند و عدالت پیش گیرند و اگر بر قطعه‌ای جامه نویسد که از گریبان گرفته باشد، باید آن جامه را در روز پنجشنبه ببرد و آن را دفن کند در آستانه‌ی سرای زنی که شلیطه و بدزبان باشد، زبان او کوتاه گردد. انشاءالله

سرّ شاهراه پنجم / سوره‌ی «مائده»{120 آیه}

أبی بن کعب از نبی اکرم(ص) روایت کرد، هر کس سوره‌ی مائده را بخواند، خداوند به تعداد همه‌ی مسیحیان و یهودیان روی زمین، به او مزد می‌دهد و ده حسنه برای او ثبت و ده گناه از نامه‌ی عمل او محو نماید. همچنین مقام و جایگاه او را ده درجه افزایش دهد. حضرت علی(ع) فرمودند: این سوره هنگامی نازل شد که پیامبر سوار بر استر بوده و سنگینی وحی چنان بوده است که استر را از حرکت بازداشت و طولی نکشید که او بر زمین آرمید. پیامبر به چنان اغمایی درآمد که دست خود را بر سر شیبه بن وهب نهاد، بحال عادی برگشت و سوره‌ی مائده را برای ما قرائت کرد و همگی بدان عمل نمودیم و نیز از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که سوره‌ی مائده یکجا و بطور کامل نازل گردیده و هفتاد هزار ملک همراه آن سوره به زمین آمدند. هر کس وقت صبح قبل از تکلم سه بار آیه 114 سوره‌ی مائده را بخواند روزی او در آن روز از آنجایی رسد که گمان نداشته باشد. ((بسم الله الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا ... خیرالرازقین)). روز اول بعد از نماز صبح با وضو دو رکعت نماز حاجت بخواند، آنگاه تا 40 روز هر روز رو به قبله صلوات بفرستد و آیه‌ی فوق را 50 بار بخواند و در بین خواندن با کسی تکلم نکند که در فتح امور بسیار مؤثر و مجرب است. حضرت محمد باقر(ع) فرمودند: هر کس در هر پنج‌شنبه سوره‌ی مائده را بخواند ایمانش هرگز به ظلم یا شرکی آلوده نمی‌شود.

سرّ شاهراه ششم / سوره‌ی «انعام»{165 آیه}

أبی بن کعب گوید: سوره‌ی انعام در مکه هنگام شب نازل شد و هفتاد هزار فرشته حامل آن بودند و جهان را فرا گرفته بودند و صدای تسبیح و حمد آن بلند بود و چون حضرت صدای آنها را شنید، گفت: سبحان‌الله العظیم و بحمده، آنگاه به سجده رفت، بعد کاتبان را فرا خواند و در همان شب آیات سوره را ‌نوشتند. حضرت فرمود: هر کس بخواند به تعداد هر آیه‌ی این سوره این هفتاد هزار فرشته بر او شب و روز، صلوات فرستند تا روز قیامت. و از کعب‌الاخبار منقول است، چون روز قیامت شود، خداوند به قاری این سوره خطاب کند: ای بنده‌ی من! در سایه‌ی من در آی و از میوه‌های بهشت برخوردار شو و آب کوثر مرا بیاشام و در چشمه‌ی سلسبیل غسل کن که تو بنده‌ی منی و من خدای توام. جابربن عبدالله انصاری از پیغمبر(ص) روایت کرده: هر کس به هنگام صبح ابتدای این سوره را تا (یعلم ماتکسبون)(آیه 3) بخواند، خداوند هزار ملک را موکل کند که او را حفظ نمایند و اعمال آنها را بر او نویسند تا روز قیامت. و هر کس بر مشک و زعفران نویسد و بشوید و آب آن را هفت روز متوالی بیاشامد، خدا بنظر رحمت بنگرد و از امراض او را شفا بخشد. ابو بصر روایت کرده که ابوعبدالله(ع) فرمود: سوره‌ی انعام یکباره فرود آمده و هفتاد هزار فرشته آن را تشییع نموده و آن را تعظیم می‌نمودند؛ زیرا در 70 جای این سوره، نام خدا مندرج است و اگر مردم فضل قرائت این سوره را بدانند هرگز آن را وانگذارند و پیوسته به قرائت این سوره مشغول باشند. ابن عباس گوید: هر کس سوره‌ی انعام را هر شب بخواند، از جمله‌ی کسانی باشد که در قیامت درامانند و هرگز روی آتش را به چشم خود نخواهد دید.

سرّ شاهراه هفتم / سوره‌ی «اعراف»{206آیه}

از ابن بصیر روایت شده است که امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی اعراف را در هر ماه یکبار بخواند، در قیامت از جمله‌ی کسانی باشد که خداوند درباره‌ی آنان فرموده: خوفی برایشان نیست و اندوهگین نخواهند بود و چنانچه هفته‌ای آن را تلاوت کند، از آن دسته باشند که حساب برایشان آسان گیرند و همانا یکی از محکمات در این سوره است، پس خواندن آنرا ترک نکنید چون این سوره در روز قیامت شهادت دهد برای آن کس که خوانده‌اش. أبی بن کعب از رسول خدا(ص) روایت کرده، هر کس سوره‌ی اعراف را بخواند حق تعالی میان او و ابلیس حائلی بوجود آورد و حضرت آدم(ع)، شفیع او باشد در آخرت.

سرّ شاهراه هشتم / سوره‌ی «انفال»{75آیه}

امام جعفر صادق(ع) فرمود: هر کس سوره‌ی انفال و برائت را در هر ماه بخواند، هرگز نفاق داخل آن نشود و از شیعیان علی(ع) گردد. أبی بن کعب گوید، رسول خدا فرمود: هر کس سوره‌ی انفال و برائت را بخواند من شفیع او باشم و روز قیامت گواهی می‌دهم که او از انفاق و بعدد هر منافق و منافقه که در دنیا باشد، ده حسنه برای او نویسند و ده بدی را محو کنند و ده درجه او را ارتقاء دهند و در دنیا زنده باشد، عرش و جمله‌ی آن برایش صلوات فرستند. همراه داشتن سوره‌ی انفال به جهت چشم زخم و حفظ از خصم و گزنده بسیار مطلوب و مؤثر است و در سفر راه گم نکند و بر خصم غالب شود.

سرّ شاهراه نهم / سوره‌ی توبه (برائت){129 آیه}

أبی بن کعب از پیغمبر روایت نمود: سوره‌ی انفال و برائت را هر کس بخواند من شفیع او باشم. و مرویست این سوره را هفتاد هزار فرشته جبرئیل نازل نمود. این سوره را توبه و برائت و فاضحه و مخزیه و مشقشقه و سوره العذاب و سعثه و مشروه و حاقه و منکله (کیفرکننده) و مدمدمه و بحث گویند و هر یک بر معانی خاصی دلالت دارد. از امام جعفر صادق(ع) روایت شده که ا نفال و برائت یک سوره است زیرا که در اول سوره‌ی برائت بسم‌الله نیست و گویند، چون بسم‌الله برای امان و رحمت است و برائت برای رفع امان و رحمت و بیزاری خدای تعالی از ایشان است. بنابراین در اول آن بسم‌الله نیامده است و هر کس این سوره را در کالا یا متاع نهد، از دزدیده شدن و سوختن ایمن گردد. ثعلبی، به سند خود از نبی اکرم(ص) روایت کرده، قرآن آیه آیه و حرف حرف نازل شد جز سوره‌ی برائت و قل هوالله احد، که با هفتاد صف از فرشتگان بر من نازل گردید و هر کدام می‌گفتند: ای محمد(ص) در مورد نسبت خدا به نیکی، سفارش کن. در آیه129 ((حسبی الله لا الا الاهو علیه توکلت و هوالرب العرش العظیم)) هفت خاصیت موجود است: 1-عزت، 2-رفعت، 3-وسعت، 4-نعمت و حشمت،5 -محبت، 6-قوت، 7-قدرت.

سرّ شاهراه دهم / سوره‌ی «یونس»{159آیه}

از فضل رسّان، روایت شده است که امام صادق(ع)، فرمودند: هر کس سوره‌ی یونس را در هر دو ماه یا سه ماه یکبار بخواند، بیم آن نباشد که مبادا از نادان‌ها و جاهلین باشد، و در قیامت از جمله‌ی مقربین درگاه الهی خواهد بود. این سوره مکی است جز سه آیه. أبی بن کعب از رسول‌الله(ص) روایت نموده هر که این سوره را بخواند، به عدد هر کس تصدیق یا تکذیب یونس نموده و بعدد هر که با فرعون غرق شده است حسنه برای او نویسند. جهت درد پا و روماتیسم آیه‌12 ((واذا مس الانسان الضر دعانا..... ماکانوا یعلمون)) بر کوزه‌ی نو نویسند و پر از روغن زیتون کنند و بعد آنرا نرم بجوشانند و به پا مالند.

سرّ شاهراه یازدهم / سوره‌ی «هود»{123آیه}

از امام محمدباقر (ع) روایت شده است که: هر کس سوره‌ی هود را هر جمعه بخواند با پیامبران مبعوث شود و حسابش به آسانی انجام شود و معلوم نمی‌گردد که او گناهی کرده است. أبی بن کعب از رسول خدا(ص) روایت کرده که: هر کس این سوره را بخواند به هر کس که به نوح(ع) و صالح(ع) و شعیب(ع) و لوط(ع) و ابراهیم(ع) و موسی(ع) ایمان آورده و یا آنها را تکذیب کرده ده حسنه به او اعطا شود و روز قیامت از سعیدان و خوشبختان باشد. ابوحجیفه روایت کرده است که به پیامبر(ص) گفتند یا رسول‌الله! چیری در تو زود اثر کرده، فرمود: سوره‌ی هود و اشباه آن، (حاقه، واقعه، عم یتسائلون و هل اتیک حدیث الغاشیه) مرا پیر کرد. زیدبن آبان گوید: من سید انبیاء را در خواب دیدم و سوره‌ی هود را بر او خواندم. چون ختم کردم، مرا گفت: هر کس آیه 41 از سوره‌ی هود را جهت هر حاجتی سیزده مرتبه بخواند و بر تخته‌ای بنویسد و آن تخته را در ابتدای کشتی، ماشین، هواپیما، یا هرگونه مرکبی نصب کند آن کشتی از غرق شدن ایمن باشد و آن مرکب حفظ شود. (و قال ارکبو فیها بسم‌الله مجریها و مرسیها ان ربی لغفور رحیم).

سرّ شاهراه دوازدهم / سوره‌ی «یوسف»{111آیه}

حضرت  امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی یوسف را هر روز یا هر شب بخواند، خداوند عزوجل او را محشور فرماید، در حالیکه جمال او مانند جمال یوسف(ع) باشد و فزع روز قیامت بر او اصابت نمی‌کند و از ضیاءالصالحین می‌باشد و این سوره در تورات نوشته شده و از حضرت رسول خدا روایت نموده که فرمود: زنان خود رابه ایوان‌های رو به معبر ننشانید و نوشتن سوره‌ی یوسف را به ایشان نیاموزید و آنها را ریسندگی و سوره‌ی نور آموزید. هر کس سوره‌ی یوسف را بنویسد و 3 روز در خانه نهد و بعد از سه روز آن را بیرون خانه دفن کند، نزد پادشاه عزیز و محترم گردد، و هرکس سوره‌ی یوسف بنویسد و بشوید و آبش را بنوشد، رزق او آسان گردد.

سرّ شاهراه سیزدهم / سوره‌ی «رعد»{43آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی رعد را سه بار بخواند حق تعالی او را بدون حساب و کتاب به بهشت برده او را در خانواده و برادران دینی که بشناسد شفیع نماید. أبی بن کعب، از پیغمبر اکرم روایت کرده، هرکه سوره‌ی رعد را بخواند حق تعالی بعدد هر ابری که روی آسمان آمده و آید روز قیامت بر وی حسنه نوید و روز قیامت از موقنان بعهد خدا باشد. جهت حامله شدن، از شیخ بهاءالدین، نقل است: آیه‌ی 30 سوره‌ی رعد را جمیعاً به صورت حروف مقطعه (و ل و ا ن ق ر ا ن ا ع ر ب ی ا  تا آخر) بنویسد و بر پهلوی زن حامله بندند، حامله شود و همچنین منقول است. به نهصد زن دادم، حامله شدند.

سرّ شاهراه چهاردهم / سوره‌ی «ابراهیم»{52 آیه}

از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودند: هرکه سوره‌ی ابراهیم(ع) و حجر را در هر نماز جمعه بخواند، فقر و دیوانگی و بلیه به او نرسد. أبی بن کعب از رسول خدا صلوات الله علیه روایت کرده، هر کس سوره‌ی ابراهیم را بخواند، حق تعالی برای او بعدد هر که عبادت  اصنام کرده و هر که نکرده ده حسنه نویسد. اثر و خواص سوره‌ی ابراهیم: برای گریه طفل بر پارچه نویسند و بر بازویش بندند، از گریه و ترس و آفات حفظ گردد.

سرّ شاهراه پانزدهم / سوره‌ی «حجر»{99آیه}

پیغمبر(ع) روایت کرده، هر که این سوره را بخواند، حق تعالی به عدد مهاجر و انصار و استهزاکنندگان پیغمبر، برای او ده حسنه بنویسد. اثر و خواص سوره حجر: هر که این سوره را به زعفران نویسد و بشوید و آبش را به زنی دهد که شیرش کم است، بسیار گردد و اگر بر بازو بندد رزقش زیاد شود. به جهت قوه‌ی حافظه 41 بار آیه‌ی9 این سوره را بر انجیر خشک بخوانند و روزی چند دانه از آنها را بخورند و کمتر از یک دانه نخورند. (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون)

سرّ شاهراه شانزدهم / سوره‌ی «نحل»{128آیه}

امام محمد باقر(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی نحل را در هر ماه یکبار بخواند از زیان مالی و قرض ایمن باشد و نیز از هفتاد نوع بلا که خوارترین آنها دیوانگی و جذام و پیسی است دور باشد، و مسکنش در آخرت بهشت عدن و آن محلی است وسط بهشت. پیغمبر(ص) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند، حق تعالی او را بر نعمتی که در دنیا داده محاسبه نکند و کسی را دهد که در وقت مرگ وصیت نیکو کرده باشد. اثر و خواص سوره‌ی نحل هر کس سوره‌ی نحل را بنویسد و در دیوار باغ بگذارد، میوه‌ی آن باغ زیاد می‌شود و اگر در منزل خصم نهد، جماعتشان متفرق گردد.

سرّ شاهراه هفدهم / سوره‌ی «أسراء»{111آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمود: هر کس در شب جمعه این سوره را بخواند، نمیرد تا قائم آل محمد(ع) را دریابد و از یاوران وی باشد. أبی بن کعب از پیغمبر روایت کرده، هر کس سوره‌ی بنی اسرائیل را بخواند، دلش نرم شود آنجا که ذکر مادر و پدر است و خدای تعالی اجری از بهشت به او می‌دهد که برابر 2400 پیمانه و هر پیمانه‌ای از تمام نعمت‌های دنیا بهتر است. هر کس جهت هر مشکلی 7 مرتبه سوره‌ی اسراء را متوالی بخواند حاجت مهمش برآورده گردد. هرگاه کودکی دیر به سخن گفتن آید، این سوره را با مشک و زعفران بنویسند و بشویند و به طفل بخورانند زبانش باز و گشاده می‌گردد.

سرّ شاهراه هجدهم / سوره‌ی «کهف»{110آیه}

از حضرت صادق(ع) روایت است که هر کس در شب جمعه سوره‌ی کهف را بخواند، شهید بمیرد و در روز قیامت حق تعالی او را با شهیدان مبعوث کند و در موقف با شهدا باشد. حضرت علی(ع) فرمودند: هیچ بنده‌ای نیست که آیه‌ی110 ( قل انما انا بشر مثلکم... را تا آخر سوره‌)ی کهف بخواند، جز اینکه برای او نوری کشیده شود از خوابگاهش تا خانه‌ی کعبه چنانچه خود از اهل حرم است برای او نوری است تا بیت‌المقدس. پیغمبر(ع) فرمود: هر کس این سوره را بخواند تا هشت روز از هر فتنه‌ای آسوده است. اگر در این هشت روز دجال ظهور کرده، خداوند او را از فتنه‌ی وی حفظ کند و هر که ده آیه از سوره‌ی کهف از حفظ بخواند، فتنه دجّال به او آسیبی نمی‌رساند و هر کس همه‌ی سوره را بخواند داخل بهشت شود. هنگام نزول سوره‌ی کهف هفتاد هزار فرشته آن را همراهی می‌کردند و عظمت آن آسمان و زمین را فرا گرفته بود. از معصومین روایت کرده‌اند، هر کس آیه‌ی 110 این سوره را بخواند هر موقعی که بخواهد بیدار خواهد شد.

سرّ شاهراه نوزدهم / سوره مریم (تحریم){98آیه}

حضرت صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی مریم را مرتب تلاوت کند نمیرد تا چیزی که او را از مال و جان و فرزند بی‌نیاز کند به او رسد و در آخرت از اصحاب عیسی‌بن مریم باشد و در آخرت مقام و مرتبه‌ای مثل سلیمان بن داود در دنیا داده شود. ابی بن کعب از رسول خدا(ص)، روایت کرده هر کس سوره مریم را بخواند، حق‌تعالی به عدد تکذیب و تصدیق‌کنندگان حضرت ذکریا(ع) و حضرت یحیی(ع) و مریم(ع) و حضرت عیسی(ع) و ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) برای او حسنه و پاداش بنویسد. هر کس سوره مریم را بنویسد و در شیشه‌ای پاک در منزل نگهدارد، اصلاً سر و بدی به اهل آن خانه نرسد و خیر آنها بسیار گردد و اگر آنرا بنویسد و بشوید و بخورد، هر ترسی که دارد برود. هر کس سوره‌ی مریم را بنویسد و بشوید و آبش را بر دختر بریزد، او را شوهر پیدا شود.

سرّ شاهراه بیستم / سوره «طه»{135آیه}

از حضرت امام صادق(ع) روایت شده، قرائت سوره‌ی طه را وا مگذارید، زیرا خداوند آن را دوست دارد و همچنین دوست دارد هر کس که بخواند و قرائت را ادامه دهد، خداوند در روز قیامت نامه‌ی عملش را بدست راستش دهد و او را به آنچه در اسلام عمل کرده محاسبه نکند و به قدری اجر و پاداش به او ببخشد، تا راضی شود. ابی بن کعب از سید عالم پیغمبر(ص) روایت کرده، هر کس سوره‌ی طه را بخواند، حق تعالی ثواب مهاجرین و انصار را به او بدهد. ابوهریره از پیغمبر اکرم(ص) روایت نموده، حق سبحانه سوره‌ی طه و یس را قرائت کرده پیش از خلق عالم در مدت دو هزار سال، چون ملائکه قرآن را از خداوند شنیدند، گفتند: خوش به حال امتی که این سوره برای آنان نازل شود و چه خوش ظرفهایی که حامل آن باشد و چه خوش زبان‌هایی که به آن تکلم نمایند. از پیغمبر(ص) روایت کنند که فرمود: اهل بهشت از قرآن جز طه و یس نخوانند. هر کس هنگام طلوع فجر صادق سوره‌ی طه را بخواند روزی تازه به او کرامت شود و دل‌های خلق برایش نرم و دشمن او مغلوب گردد و هر که آن را با خود دارد از پی هر حاجتی که رود برآید و به هر قومی که خواستگاری کند، اجابت نمایند و اگر به میان دشمنان رود، متفرق شوند و اگر خواهد بین دو نفر دوستی دهد حرف و سخنش قبول گردد، و اگر سوره‌ی طه را بنویسد و بشوید و بیاشامد از شر پادشاه در امان باشد و از مقربین ا و گردد.

سرّ شاهراه بیست و یکم / سوره‌ی «انبیاء»{112آیه}

حضرت امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی انبیاء را به جهت دوست داشتن بخواند در جنّات پرنعمت از همراهان پیغمبران الهی باشد و در چشم مردم در زندگی دنیا با هیبت جلوه کند. ابی بن کعب از سید عالم(ص)، روایت کرده، هرکس سوره‌ی انبیاء را بخواند، حق تعالی در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر پیغمبری که اسم او در قرآن است، در آن روز با او مصافحه کند و بر او سلام دهد. هر کس به جهت بیماری یا پریشانی فکر یا بیخوابی این سوره را با خود همراه داشته باشد از آن مشکلات خلاص شود.

سرّ شاهراه بیست و دوم / سوره‌ی «حج»{78آیه}

هر کس سوره‌ی حج را در هر سه روز یکبار تلاوت کند آن سال به سر نیاید تا که به زیارت بیت‌الله الحرام مشرف شود و اگر در آن سفر فوت کرد داخل بهشت گردد. ابی کعب از رسول خدا(ص) روایت کرده، هر کس سوره‌ی حج را بخواند حق تعالی ثواب و پاداش او را برابر ثواب کسانی که حج و عمره کرده‌اند و یا می‌کنند تا روز قیامت کرامت فرماید و اگر هر روز یکبار بخواند، به حج مشرف گردد. هر کس سوره‌ی حج را بر پوست آهو بنویسد و در آب نهر اندازد و از آن آب در خانه والی یا قاضی یا حاکم بپاشد به قصد تبعید آنان، آنها بیرون روند. جهت ظهور غایب و بازگشت او و اموال مسروقه و ظهور معادن و اطلاع بر عاقبت کارها، شب پنجشنبه در یک مجلس 201 مرتبه آیه‌ی 70 سوره‌ی حج (الم تعلم ان الله، ... الله یسیر) را بخواند، به نتایج قطعی خواهد رسید. در سوره‌ی مبارک حج هشت آیه است که آنها را مفاتیح‌الجنان و مصابیح‌الجنان به معنی کلیدها و چراغ‌های بهشت می‌نامند و 124 کلمه است که اشاره به یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر دارد. چنانکه خداوند، عیسی(ع) و یحیی(ع) را کلمه خوانده و هر کس این آیات را بخواند، گویا انبیاء را وسیله قرار داده است: به علاوه چهار نام مقدس خداوند در آنها ذکر شده و هر آیه به نام خداوند بزرگ ختم گردیده است. ابن عباس گوید: در قرآن چنین آیات بزرگواری دیدم، از رسول مکرم سؤال نمودم این آیات چیست؟ فرمود: هشت گنج از گنج‌های الهی و هشت سر از اسرار نامتناهی است و از اسم اعظم خالی نیست، هر کس آنها را بخواند از شر جن و انس و دشمن و حاسد و مکر شیطان رها شود و ابواب رزق و علم بر او باز و اندوهی به او نرسد و به مطلوب رسد و محبوب قلب‌ها گردد و در پناه الهی و ملائکه باشد و در اسفار بیمه شود و نمیرد مگر آمرزیده و پسندیده گردد. 

سرّ شاهراه بیست و سوم / سوره‌ی «مؤمنون»{118آیه}

از پیغمبر اکرم روایت است: ده آیه بر من نازل شد که هر کس قرائت کند، به بهشت می‌رود. بعد از اول سوره تلاوت نمود تا ده آیه را تمام کرد و اول و آخر این سوره از گنج‌های بهشت است هر کس به آیه 1 تا 3 از اول سوره عمل نماید و پند گیرد از چهار آیه‌ی آخر آن، ناجی و رستگار خواهد بود. حضرت صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی مؤمنون را بخواند، حق تعالی کار او را به سعادت ختم کند و هر کس روز جمعه به قرائت آن مداومت نماید، منزل آن با پیامبران و مرسلین در فردوس اعلا باشد. ابی بن کعب از رسول خدا(ص) نقل کرد: هر کس سوره‌ی مؤمنون را قرائت کند ملائکه مقربین در روز قیامت او را بشارت دهند به روح و ریحان و در وقت آمدن ملک‌الموت برای قبض روح او، او را مژده و بشارت دهند که چشم او بر آن روشن گردد و دلش به آن شاد و خرم شود و با نشاط تمام روح از بدن او مفارقت کند و به دارالسلام رسد. اثر و خواص سوره‌ی مؤمنون جهت خلاصی از مهلکه و مشکلات. هر کس 140 مرتبه متوالی بجز امر ضروری در بین قرائت به کار دیگری نپردازد و اگر آن را در شب بنویسد و در پارچه‌ای حریر سبز نهد، اگر علاقه به فسق و گناه دارد شوق فسق از دلش برود و ترک شراب و گناه کند. روزی عبدالله مسعود نزد بیماری آمد و آیه‌ی «افحسبتم انما خلقناکم عبثا»(آیه115) تا آخر آیه 118 سوره‌ی مؤمنون در گوش بیمار خواند، فی‌الحال از آن مرض و بلاء شفا یافت و به سلامت از بستر برخاست. رسول‌الله(ص)، عبدالله مسعود را طلبید و فرمود: چه در گوش او خواندی؟ گفت: این آیات را خواندم، پیامبر(ص) فرمود: به خدایی که جانم به امر اوست، اگر این آیه را کسی از سر یقین بر کوه بخواند، کوه از جای برود.

سرّ شاهراه بیست و چهارم / سوره‌ی «نور»{64آیه}

از امام جعفر صادق(ع) روایت گردیده مالها و زنان خود را به دژ محکم خود در آورید با قرائت سوره‌ی نور که حقیقتاً هر کس این سوره را در هر روز یا در هر شب بخواند، هرگز از اهل بیت او زنا واقع نشود تا از دنیا رود و چون بیمرد هفتاد هزار فرشته جنازه‌ی او را تشییع کنند و برای او دعا و استغفار نمایند تا به قبر درآید و روز قیامت آمرزیده محشور شود. ابن ابی کعب از رسول خدا(ص) روایت کرد: هرکس سوره‌ی نور را بخواند خداوند به عدد هر مؤمن و مؤمنه که بوده و باشند تا قیامت، ده حسنه برای او نویسند. اثر و خواص سوره‌ی نور: هر کس آن را نویسد و در زیر بالشت نهد، محتلم نشود و هر کس آن را در طشتی مسی بنویسد و بشوید و آب آن را بر چهارپای، گوسفند و گاو دهد و بر آن بپاشد خوب شود. اگر آیه‌ی سوره‌ی نور را بنویسند و بشویند و از آن آب در چشم کشند، تاریکی و ضعف او برود، «الله نورالسموات و الارض ... تا بکل شیء علیم»(آیه35).  

سرّ شاهراه بیست و پنجم / سوره‌ی فرقان (تبارک){77آیه}

از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده، هر که این سوره را بخواند، حق تعالی او را روز قیامت مبعوث کند در حالیکه مؤمن و موحد باشد و بعث و نشور را تصدیق نماید و او را بی حساب به فردوس برند، و هر کس در شب این سوره را بخواند، حق تعالی او را هرگز عذاب نکند و اعمال او را حساب نکند و منزل او در بهشت اعلا باشد. هر کس این سوره را شب یا روز بخواند، خانواده‌اش هرگز گرد فجور نگردد و چون بمیرد 70 هزار ملک او را همراهی کنند و آنها جهت او دعا و استغفار کنند تا او را در گور نهند و هر که آن را بنویسد و با خود نگه دارد، حشرات زمین نزد او نیایند.

سرّ شاهراه بیست و ششم / سوره‌ی شعراء (طسم){227آیه}

هر کس سوره‌ی شعراء را بخواند او را ده حسنه باشد، بعدد تصدیق و تکذیب‌کنندگان نوح(ع) و هود(ع) و شعیب(ع) و صالح(ع) و ابراهیم(ع) و عیسی(ع) و محمد(ص)، و چنین باشد که او تصدیق همه انبیاء گذشته نموده باشد. هر کس طواسیم (سوره‌ی شعرا، نحل و قصص) را بخواند در شب جمعه، از اولیاء الله باشد و در جوار و پناه او جای گیرد و در دنیا هرگز فقر و گرفتاری به او نرسد و چندان نعمت جلیله به او دهند که فوق رضای او باشد و او را به صد حورالعین تزویج نمایند، و او رادر حوزه‌ی جنت عدن که وسط بهشت عنبر سرشت است ساکن نمایند. همچنین او را هم‌نشین مرسلین و اوصیاء شریف سازند. هر کس سوره‌ی شعرا را بنویسد و آن را بر خروس سفیدی آویزد و رها کند، هر جای آن خروس بایستد در آنجا گنجی یا سحری دفن شده است.

سرّ شاهراه بیست و هفتم / سوره‌ی «نمل»{93آیه}

هر کس طس سلیمان(ع) را بخواند اجر او ده حسنه است، به عدد کسانی که تصدیق و تکذیب سلیمان(ع) و هود(ع) و شعیب(ع) و صالح(ع) و ابراهیم(ع) نموده و یا بنمایند و از قبر خویش خارج می‌شود در حالی که ندای لا اله الا الله می‌گوید. هر کس این سوره را بخواند، غش نمی‌کند و از بیماری صرع دور می‌گردد. 

سرّ شاهراه بیست و هشتم / سوره‌ی «قصص»{88آیه}

رسول خدا(ص) فرمودند: هر کس سوره‌ی قصص را بخواند ده حسنه به عدد کسانی که موسی را تصدیق و تکذیب کردند بر او داده می‌شود و فرشته‌ای در آسمان و زمین نمی‌ماند مگر اینکه برای او شهادت می‌دهند که او، به درستی می‌گفت: همه چیز تباه می‌شود، جز ذات خداوند. هر دردمند و بیماری که این سوره را بنویسد و با خود حمل کند یا بشوید و بخورد به اذن الله شفا می‌یابد. هر کس آنرا همراه شخص گریزپا کند از گریختن محفوظ ماند و هر کس درد جگر و یا شکم داشته باشد و بر خود بیاویزد یا همراه کند شفا یابد، انشاءالله.

سرّ شاهراه بیست و نهم / سوره‌ی «عنکبوت»{69آیه}

هر کس سوره‌ی عنکبوت را قرائت کند، حق تعالی او را به عدد هر مؤمن و منافقی که بوده و خواهد بود ده حسنه کرامت کند. ابو بصیر از ابی عبدالله(ع) نقل می‌کند، آن حضرت مرا گفت: هر کس سوره‌ی عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم رمضان بخواند، به خدا سوگند از اهل بهشت باشد و کلمه انشاءالله نمی‌گویم، بلکه از روی جزم این را حکم می‌کنم و نمی‌ترسم از آنکه حق تعالی در این سوگند به من مواخذه نماید. و به درستی این دو سوره را نزد حق تعالی شأن عظیم و مکان حسیم است و جهت رفع تب‌های دائم و دردهای مختلف شستن و آشامیدنش نافع است.

سرّ شاهراه سی‌ام / سوره‌ی «روم»{60آیه}

پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند ده برابر اجر ملائکه‌ای که بین آسمان و زمین مشغول تسبیح پروردگار بوده، به او اجر خواهد داد و آنچه را که در آن روز و شب از او ثواب فوت شده است به او داده خواهد شد. هر کس سوره‌ی روم را بنویسد و در شیشه‌ی سرتنگی نهد و در خانه‌ی قومی بقصد بد بگذارد هر که در آن خانه باشد بیمار گردد (البته در خانه مردم آزار و ستمگر). هر کس صبح و شب آیه17 تا 19این سوره ((فسبحان‌الله حین تمسون... تاتخرجون)) را بخواند، جبران هر عبادتی است که در همان روز یا همان شب از وی فوت شده است، و قرائت آن آیه در عقب هر نماز واجب به عدد قطرات باران و برگ درختان و خاک روی زمین برای وی حسنه نویسند.

سرّ شاهراه سی و یکم / سوره‌ی «لقمان»{34آیه}

امام باقر(ع)، فرمود: کسی که سوره‌ی لقمان را در هر شب بخواند، خداوند در آن شب تا بامداد سی تن از فرشتگان و موکلین بر وی گمارد تا او را از شر ابلیس و سپاهش نگهدارند و چون در روز بخواند فرشتگان و موکلین روز تا شب (پایان آن روز) وی را از شیاطین حفاظت نمایند. پیامبر(ص) فرمودند: کسی که سوره‌ی لقمان را بخواند در قیامت لقمان با او دوست بوده و ده برابر اجر آن کسی که به خوبی‌ها عمل کرده و از بدی‌ها دوری نموده به او پاداش داده می‌شود. هر دردمندی سوره‌ی لقمان را بنویسد و به خود ببندد درد بهبود یابد و خون دماغ بایستد.

سرّ شاهراه سی و دوم / سوره‌ی «سجده»{30آیه}

حسن بن ابی العلاء از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت کرده است: هر کس هفته‌ای یک مرتبه سوره‌ی سجده را بخواند، خداوند نامه‌ی عمل او را به دست راستش دهد و از آنچه کرده است حساب سخت نکشد و وی همنشین رسول الله(ص) و خاندانش(ع) گردد. هر کس سوره‌ی سجده را در خانه‌ی حاکم (ظالم به قصد عزل) نهد همان سال حاکم عزل گردد و اگر دردمند یا درد شقیقه داشته و این سوره را بنویسد و به خود آویزان نماید شفا یابد. ابوجارود گوید: پیغمبر(ص) به خواب نمی رفت تا سوره‌ی (الم تنزیل) و (تبارک الذی بیده الملک) را تلاوت می‌کرد. لیث گوید من این سوره را به طاووس اعلام کردم. فرمود: این دو بر باقی سوره‌ها مزیتی دارند و هر که این سوره را بخواند 60 حسنه برایش نویسد و 60 بدی محو گردد و 60 درجه بلند مرتبه گردد. رسول خدا(ص) فرمود: هر کس آن را در خانه خود بخواند شیاطین سه روز داخل آن خانه نشوند. 

سرّ شاهراه سی و سوم / سوره‌ی «احزاب»{73آیه}

از حضرت امام صادق(ع)، نقل است: هر کس سوره‌ی احزاب را بسیار بخواند، روز قیامت در جوار سید ابرار و ازواج اطهار او باشد و اگر دختری در خانه مانده باشد، سوره‌ی احزاب را بر ورق آهو نویسند و در حقه نهاده، سر آن را محکم بسته در خانه‌ی آن دختر پنهان کنند، او را شوهر پیدا شود و نیزسوره فتح آیات 1 تا 7 ( انافتحنا را تا عزیزا حکیما) با زعفران بر جامه‌ی دختر نویسند و نیز سوره کهیعص را بنویسند و بشویند آب آن را بر سر دختر ریزند انشاءالله مطلب حاصل گردد. ابی بن کعب از پیغمبر(ص) نقل کرده: هر کس سوره‌ی احزاب را بخواند و آن را به خانواده و هر کس که در تحت تکفل اوست بیاموزد، خداوند او را از عذاب و رنجش قبر ایمن دارد. عبدالله بن مغیره گوید: از حضرت موسی بن جعفر(ع)، روایت گردیده: هر کس در تعقیب نماز صبح و مغرب، پیش از آنکه برخیزد و با کسی حرف بزند آیه‌ی56 «ان الله و ملائکه» را بخواند و بعد بگوید: «اللهم صل علی محمد النبی و ذریه» خداوند صد حاجتش را برآورده سازد (هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در آخرت).

سرّ شاهراه سی و چهارم / سوره‌ی «سباء»{154آیه}

امام صادق(ع) فرمود، هر کس سوره‌ی سباء و فاطر را بخواند در یک شب، در آن شب در حفظ خدا و امان اوست و هرکس آن دو سوره را در روز بخواند او را در آن روز مکروهی نرسد و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او عطا شود که بر دل کسی خطور نکرده و به آن آرزو نرسیده باشد. هر کس سوره‌ی سباء را بر کاغذی نویسد و در پارچه‌ی سفیدی بگذارد و با خود نگهدارد از حشرات زمین و صدمه‌ی تیر و سنگ و آهن حفظ شود. ابی بن کعب از رسول‌الله(ص) روایت نموده: هر کس سوره‌ی سباء را بخواند باقی نماند هیچ پیامبر و رسولی، مگر آنکه در روز قیامت با او رفیق شده و مصافحه کنند.

سرّ شاهراه سی و پنجم / سوره‌ی ملائکه (فاطر){45آیه }

ابی بن کعب از نبی اکرم(ص)، روایت فرمودند: هر کس سوره‌ی ملائکه (فاطر) را بخواند، روز قیامت سه درب از درب‌های بهشت او را صدا می‌زند که از هر یک از این سه درب که می‌خواهی وارد شو. هر کس وقت خوابیدن آیه‌ی41 ( ان الله یمسک السموات و الارض) را بخواند از فرو ریختن خانه در امان باشد و در بسیاری از کتب از جمله مصباح شیخ ابراهیم کفعمی مذکور می‌باشد که آیه‌ی 41 را تا آخر بخواند و اضافه کند: (صل علی محمد و آل محمد و امسک عنا السوء انک علی کل شیء قدیر) که خانه‌ی وی از فرو ریختن در امان باشد، انشاءالله. ابواعامه از ابی بن کعب از پیغمبر(ص) روایت کرده که هر کس سوره‌ی ملائکه را قرائت کند، روز قیامت از هشت درب بهشت او را می‌خوانند و گویند از هر درب که خواهی در آی. هر کس از آیه‌ی 35-26 سوره‌ی فاطر را در چهار پارچه‌ی بافته شده از پنبه و نو بنویسد و در میان متاع تجارت نهد، سود بسیار از آن کند.

سرّ شاهراه سی و ششم / سوره‌ی «یس»{83آیه}

امام صادق(ع)، فرمود، برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن یس است؛ هر کسی آن را بخواند، پیش از خوابیدن یا در روز پیش از شب، در آن روز از محفوظین و از مرذوقین باشد و هر کس در شب پیش از خواب بخواند خداوند صد هزار فرشته به او گمارد که او را از هر شیطان رجیم و از هر آفتی نگه دارد و اگر در آن روز بمیرد خدا  او را بهشت برد تا آخر. امام باقر(ع) هر کس در عمرش یکبار (با تقوی) سوره‌ی یس را بخواند خداوند برایش به هر خلقی در دنیاست و هر خلقی که در آخرتست و در آسمان باشد هزاران هزار حسنه نویسد و به او فقر و تاوان و زیر آوار ماندن و رنج و جنون و جذام و وسواس نرسد و دردی به او ضرر نزند و از او سکرات موت و احوال آن را سبک کند و او را خود قبض روح نماید و از کسانی باشد که خدا برای او وسعت در معیشت را ضامن می‌شود و فرح نزد لقاء خود و خوشنودی به ثواب در آخرتش ضامن می‌شود و خداوند متعال به ملائکه‌ی خود و هر که در آسمان‌ها و در زمین است می‌فرماید به حقیقت از فلان راضی هستم، پس برای او آمرزش بخواهید. رسول خدا(ص)، فرمود: در قرآن سوره‌ای که خواننده را شفاعت کند و گوش دهنده را بیامرزد، سوره‌ی یس است و راوی خبر گوید: رسول‌الله(ص)، فرموده «یس» است گفتند چیست؟ فرمود: آنکه صاحبش را از خیر دنیا و آخرت فرا گیرد و این سوره دافعه و فاضیه است از صاحبش، بدی‌ها را دفع می‌کند و حاجت‌های او را برآورد. هر که آن را بخواند برایشان ثواب بیست حج نویسند. در گورستان هر که سوره‌ی یس را بخواند خدای تعالی عذاب ایشان را آن روز تخفیف دهد و به عدد مردگان برای او حسنات نویسند و از سیئات محو کنند. یکی از نام‌های پیامبر(ص)، «یس» می‌باشد، حضرت  امام باقر(ع)، فرمود: برای رسول‌الله (ص)، دوازده اسم می‌باشد، که پنج نام در قرآن باشد (محمد، احمد، عبدالله، یس و نون). رسول‌الله(ص) فرمود: یا علی! یس را بخوان که در آن ده برکت می‌باشد. گرسنه نخواند، مگر سیر شود و تشنه نخواند، مگر سیراب گردد و برهنه نخواند مگر پوشیده شود و نه بدون و همسری که همسردار شود و نه ترسناکی، مگر ایمن گردد و نه مریضی مگر شفا یابد و نه محبوسی مگر رها گردد و نه مسافری مگر که سالم برگردد و  اگر نزد مرده‌ای خوانده شود خداوند سیئات او را محو کند و گمراهی نخواند مگر راه یابد. فرمود: هر کس آن را بنویسد و بشوید و آب آن را بیاشامد به درونش هزار دوا و هزار نور و هزار یقین و هزار برکت و هزار رحمت داخل شود و هزار درد و هزار غش از او کنده شود. هر کس برای رضای خدا آن را بخواند، گناهانش آمرزیده شود و دوازده برابر قرآن ثواب به او خواهد رسید و هر بیماری که نزد او این سوره را بخوانند، به هر حرفی از این سوره ده ملک نازل شده نزد آن بیمار صف زده و می‌ایستند و برای او استغفار می‌کنند و اگر اجل او رسیده باشد به هنگام قبض روحش حاضر شوند و تشییع جنازه کنند و بر او نماز بخوانند. هر که وقت احتضار بخواند یا دیگری نزد او بخواند، رضوان بهشت نزد  او آید و شربتی از شراب به او دهد و او را سیراب کند و هنگامی که از قبر بیرون آید سیراب باشد تا به بهشت رود. و هر کس سوره‌ی یس را بخواند گویا حج کرده و کسی که قرائت آن را گوش نماید، چنان است که هزار اشرفی در راه خدا تصدق کرده و کسی که آن را بنویسد و بشوید و بنوشد هزار دوا و هزار نور و هزار یقین و هزار برکت و هزار رحمت در او بوجود آید و هر که درد و مشکلی دارد اگر همان آب را بنوشد از او زایل می‌شود، و اگر زنی شیرش کم باشد و بنوشد شیرش زیاد شود و هر کس آن را با خود دارد از چشم بد و از جن حفظ شود و خواب‌های راست و خوب ببیند و هر کس شب نیمه‌ی شعبان سه بار «یس» را بخواند مرتبه‌ی اول طول عمر و مرتبه‌ی دوم عافیت از بلا و بار سوم توفیق انجام وظیفه بیابد و در هر بار بعد از آن دعای در اعمال نیمه شعبان«یا من ملجاء» را بخواند. جهت تفرقه‌ی ظالمان بر کوزه‌ی آب ندیده چهل و یکبار سوره‌ی یس را تا آخر بخواند و به آن دمد سپس آن را بر زمین زند بشکند به نیت تفرقه‌ی آنها به اذن الهی ظلمه متفرق شوند. 

سرّ شاهراه سی و هفتم / سوره‌ی «صافات»{182آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس این سوره را در هر روز جمعه بخواند، همواره از هر آفتی نگهداری شده و هر بلایی از او دفع گردد، در دنیا، و در دنیا روزی داده می‌شود به فراخ‌ترین چیزی که باشد از رزق و از شیطان بدی به او نرسد و نه جبار عنیدی به او صدمه زند و اگر در آن روز بمیرد یا در شب آن روز خداوند او را شهید برانگیزد و او را شهید بمیراند و او را با شهیدان بهشت برد و هر کس این سوره را بنویسد و بشوید و به آب آن غسل کند دردهای او زایل گردد. رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که سوره‌ی صافات را بخواند، خدا به او ده حسنه عطا فرماید به تعداد تمام جن‌ها و شیطان‌ها و از شرک بری شود و دو فرشته‌ی حافظ او برایش در روز قیامت شهادت دهند که او مؤمن به پیامبران بوده است.

سرّ شاهراه سی و هشتم / سوره‌ی «ص»{88آیه}

حضرت امام محمدباقر(ع)، هر کس سوره‌ی ص را در شب جمعه قرائت کند از خیر دنیا و آخرت به او عطا خواهد شد، آن چنان که به کسی از مردم عطا نشده باشد جز نبی مرسل یا ملک مقرب و او را خداوند داخل بهشت کند، هر کس از اهل بیت او که دوست او باشد، حتی خادمی که او را خدمت می‌کند با خود به بهشت برد و اگرچه در حد عیال او نباشد و جزو کسی که شفیع او شود نباشد و به وزن کوه‌هایی که جهت داود مسخر ساخته بود به او ثواب بخشد و او را از اصرار بر صغیره و کبیره نگه دارد و هرگاه کسی در وقت کندن چاه آب آیه42 را بسیار بخواند آب بسیار دهد. «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب».

سرّ شاهراه سی و نهم / سوره‌ی زمر (عرف){75آیه}

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره‌ی زمر را بخواند حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او عطا کند و او را بر سایر مردم غالب نماید به وجهی که هر کس او را ببیند هیبت او بر دل آن نشیند و اگر مال و عشایر نداشته باشد به او ارزانی دهد و بدن او را بر آتش دوزخ حرام نماید و هزار شهر در بهشت برای او بسازند و بنا کنند که در هر شهری هزار قصر باشد و در هر قصری هزار حور. عایشه گوید: پیغمبر(ص)، نمی‌خوابید تا سوره‌ی بنی اسرائیل و زمر را می‌خواند و هر که آن را به بازوی خود بندد محبوب خلایق شود و مردم او را به خیر یاری کنند. ابی بن کعب از پیغمبر(ص)، نقل کرده: هر کس سوره‌ی زمر را قرائت کند، امید او را قطع نکرده و ثواب ترسندگان را بدو عطا کنند.:: موضوعات مرتبط: اسرار سور قرآن کریم(اسرار شاهراه ها 1و 2و ختم سور)
 
نویسنده : ع.شفائی
 
تاریخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱
 
زمان : 23:24
4 نظر

بنام پروردگارم که سر اسماء اعظم خود را با سه حرف "الف"، "س" و "م" (اسم) فاش کرد. که عدد ابجد این سه حرف "101" است و از مجرای ولایت "با" و رسالت "سین" ظهور دارد (بسم).

بنام مولایی که در عین "غیب الغیوبی" ظاهر و در عین "ظهور" غایب است، و با صفات "رحمان" و رحیمش" کل نعمتهایش را بر ما منت نهاد.

این حقیر برای نشان دادن یکی از جلوه های عظمت آیات قرآن و راههای رسیدن به مقاصد و اهداف آن و احتیاجات مردم، از کتابهای آقای علامه مجلسی رحمت الله، احادیث و اقوال پر حکمت را، برای ختم سوره های قرآن انتخاب و بقدر حوصله خواننده جمع آوری کرده ام. به امید آنکه مورد رضای مولایم "امام زمان" و "حجت الله الاعظم" قرار بگیرد. و شاید راهی برای وصل بیشتر مومنان به قرآن باشد.

"در بیان ختومات سور قرآن و خواص و فواید آن"

در بیان ختوم متعلفه به آیات و سور و کلمات قرآنی است

ختم آیه مبارکه "بسم الله الرحمن الرحیم":

 برای هر مطلب در یک مجلس "هفتصد و هشتاد و شش" بار این آیه را بخواند بعد از اتمام "همین عدد صلوات" بفرستد مجرب است و در بعضی نسخ دیده شده که "یکصد و سی و دو مرتبه صلوات" بفرستد. ایضاً جهت هر مهمی "دوازده هزار" بار بخواند و "دو رکعت نماز حاجت" به نیت نماز حاجت بگذارد و "بعد از حمد هر سوره را که خواسته باشد" بخواند به زودی کفایت خواهد شد. ایضاً از بزرگان و مشایخ منقول است که هر که بلیه ای گرفتار شود و راه نجات بر او مسدود گردد بعد از هر نماز "نوزده" مرتبه بگوید "نجاه منک یا سید الکریم نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم" و اگر در یک مجلس این کلمات را "هفتصد و هشتاد و شش" بار بخواند اکمل و اتم خواهد بود بجهت خلاصی از دست ظالم وحصول مهمات در خلوت "هفتاد و سه مرتبه" رو به قبله با طهارت بخواند و بعد از اتمام "سه مرتبه صلوات" بفرستد و از خدا بخواهد حاجت خود را که انشاء الله تعالی برآورده است.

بجهه هلاک کردن ظالم "هزار بار بسم الله" و "هزار بار الحمدالله" و "هزار بار لا اله الا الله محمد رسول الله" و "هزار بار صلوات" بفرستد دفع آن ظالم شود. و البته مخدول(خوار گردد) و "مداومت" به این آیه موجب "وسعت روزی و صفای باطن" است همچنین از ختوم مجربه قرآنی بجهت قضاء حاجات و علو درجات و هلاک اهل ظلم و فساد این هفت سوره را در ایام هفته به این ترتیب بخواند هر یک را هر روز "چهارده مرتبه" بدون کم و زیاد. "شنبه انا فتحنا"، "یکشنبه یاسین"، "دوشنبه اذا وقعه"، "سه شنبه الرحمن"، "چهار شنبه قل اوحی" ، "پنج شنبه تبارک الذی بیده الملک"، "جمعه الم سجده" ان شاء الله تعالی که مطلب برآورده می شود.

ختم سوره حشر:

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که "سوره حشر" را از برای قضاء حوائج و برآمدن امور عظیم "چهل روز" "یکمرتبه بخواند" حاجتش براید و کارش رواج گیرد و اگر یک روز فوت شود ختم را از سر گیرد و بسیاری از اکابر علما از ضروریات شمرده اند.

ختم سوره حدید:

به جهت جمیع مطالب مهمه مجرب فرموده است و طریقه این است که "شب جمعه" در جای خلوتی رو به قبله بنشیند و "با وضو" "هفت نوبت" بی فاصله بخواند و بعد از آن این دعا را بخواند : "بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اسئلک بعزتک یا عزیز و بقدرتک یا قدیر بحکمتک یا حکیم و برحمتک یا رحمن و بمنک یا منان ان تحفظنا بالایمان قائماً قاعدا راکعاً ساجداً قائماً و یقظه حیاً و میتا و علی کل حال اعوذ بالله من شر نفسی و من کل ذی شر و من شر شیاطین الجن و الانس و ممن شر کل دابه انت اخذ بنا صیتها ان ربی علی صراط مستقیم و صلی الله علی محمد و ال محمد".

ختم سوره مزمل:

هر که این سوره را "نوشته با خود دارد" در هر جا که رود "فتح و نصرت" قرینش باشد همچنین به جهت درماندگی بخواند گشادگی در کارش حاصل شود و اگر چیزی "گم کرده" باشد تا "ده روز" هر روز "یک مرتبه" این سوره مبارکه را بخواند پیدا شود و اگر میان زن و شوهر ناسازگاری پیدا شود این سوره مبارکه را به شربت بخواند و بیاشامد محب و مهربان شوند. و اگر کسی را "فرزند نشود" زن و شوهر هر دو روزه بدارند و وقت افطار غسل کنند و یکبار سوره مبارکه را به آب بخوانند هر دو از آن بخورند فرزند حاصل شود. انشاء الله و اگر کسی "قرضدار" باشد سوره مبارکه را "مداومت" نماید به این نحو که "بعد از هر نماز" "یک" نوبت بخواند قرض او ادا و خلاص شود. و اگر کسی را "درد اندام" باشد سوره مبارکه را "به روغن بادام تلخ" خوانده و بر اندام مریض بمالند صحت یابد. و اگر "تنگ روزی" باشد تا "چهل روز"، روزی "یک"بار بخواند وسعت پیدا شود. و اگر کسی را سحر کرده باشند روز "یکشنبه" بنویسد سوره را و مسحور بخورد رفع شود و ایضاً جهه "فتح مهمات"، "یازده روز" روزی "یازده بار" بعد از "نماز بامداد" بخواند هنوز روز یازدهم تمام نشده باشد که مراد حاصل گردد. و در هر روز "یازده" بار این دعا را بخواند: "یا مُسَبِّبُ سَبَب یا مُفَتِحَ فَتّح یا مُفَرِجَ فَرِج یا مُدَبِرَ دَبِّر یا مُسَهِلَ سَهلِ یا مُیَسِرَ یَسرِ یا مُتَمِمَ تَمِم بِرحمتکَ یا اَرحمَ اَلراحمینَ". شیخ بهاء الدین سلیمان گوید که از برای هر مطلب که شروع کردم و یک صبح خواندم همان روز مطلب حاصل شد.

ختم سوره فاتحه الکتاب:

که مرحوم مجلسی (ره) و بعضی دیگر از علماء متعرض شده اند و به تجربه رسیده است که ابتداء ختم روز "جمعه" بهترین اوقات بعد از "نماز صبح" است و قبل از صبح "غسل" کرده و بعد از نافله و فریضه صبح و "تسبیح" فاطمه زهرا سلام الله علیها "یکصد" مرتبه بگویید: "الحمدلله رب العالمین علی کل حال" و "صد" مرتبه "صلوات" بفرستید و با کسی توجه ننماید و سخن نگویید بجهت دولت (مال و کار) و به مداومت آن شروع نماید به این نحو که "چهل و یک" سوره حمد را بخواند به نحوی که غلط خوانده نشود بعد از اتمام بلافاصله "سیزده" نوبت این دعا را بخواند "یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا مدبر دبر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین". در مدت چهل و یک روز، روزی چهل و یک نوبت در همان وقت و همان مکان بخواند البته هر گاه در وقت یا در مکان یا عدد اختلافی بهم رسد ختم را از سر گیرد و الا بفضل الله تعالی در هفته اول اثرش ظاهر گردد و چون مطلب به عمل آمد (زودتر از چهل روز) هر چند که دولت عظیم بهم رسد باید ختم را در چهل و یک روز تمام کند و در نسخه بنظر رسیده که آیه بسم الله را به لام الحمدلله وصل نماید و در بعضی نسخ معتبره بدون شرط و قیدی مسطور است. به این نحوه که مدت چهل و یک روز، روزی چهل و یک مرتبه بعد از نماز صبح بخواند این دعا را نیز بهمان ترتیب بخواند خداوند او را "غنی" گرداند و قرض او را از خزانه کرم خود ادا فرماید. همچنین به جهت بر "آمدن حاجات" هر که "هر روز" "یکصد" مرتبه سوره فاتحه را به این نحو بخواند جمیع حوائج جزئی و کلی او را خداوند روا فرماید بعد از "نماز صبح" "بیست و یک" مرتبه و بعد از "نماز ظهر" "بیست و دو" مرتبه و بعد از "نماز عصر" "بیست و سه" مرتبه و بعد از "نماز مغرب" "بیست و چهار" مرتبه و بعد از "نماز عشاء" "ده مرتبه" و اگر در هفته اول تاخیر واقع شود هفته دوم بخواند که مجرب و آزموده است. و در بعضی نسخ دیگر به نظر رسیده که ابتداء از روز پنجشنبه نماید و در دو جا اظهار مطلب کند (حاجت خود را در نظر آورد) و یکی در الرحمن الرحیم و یکی در ایاک نعبد و ایاک نستعین و از بعضی مشایخ منقول است که به جهت خوف از سلطان یا از ظالمی پانزده بار بگوید یا مالک یوم الدین و ایاک نستعین از آن شخص ضرر و آسیبی به او نرسد و اگر قاطع الطریق(راهزن یا دزد) یا سبعی(حیوانی) سر راه بر او بگیرد به عدد مذکور بخواند خلاص شود به تجربه رسیده است به کرات و پیوست.

ختم سوره مبارکه قل هو الله :

که از جمله ختوم مجربه و مفید است و سر آمد همه ختم ها است و از برای هر حاجت و مهمی مناسب است، این است که غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت و یا کسی نگاه نکند و انگشتر عقیق سرخ یا فیروز در دست نماید و دو رکعت نماز حاجت بگذارد و بعد از حمد هر سوره که خواهد بخواند بعد از نماز "هفت بار" سوره "حمد" را بخواند و "صد" بار "صلوات" بفرستد و "هفتاد و نه" بار سوره "الم نشرح" بخواند بعد از آن "هزار و یک" مرتبه سوره "قل هو الله احد" بخواند و "صد صلوات" بفرستد و سوره حمد را "هفت" مرتبه بخواند و سر را به سجده بگذارد و مطلب خود را از خداوند بخواهد که به اجابت مقرونست و بعضی گفته اند زمان خواندن بوی خوش بخود کند و ابتدا از روز "پنجشنبه" نماید و جمعه هم خوبست و پنجشنبه را روزه بدارد ادب و اولی (بهتر) است و در بعضی کتب وارد است این عمل را در وقتیکه قمر زاید النور باشد به جا بیاورد بهتر است و هیچ شکی در سرعت اجابت این دعوت نیست. و همچنین به جهت هر حاجت از مقاتل مرویست که مدت "هفت" روز بعد از "نماز صبح" هر روز "یکصد" بار سوره توحید را بخواند بدون تکلم خضوع و خشوع هنوز هفته تمام نشده باشد که حاجتش بر آورده شود همچنین به تجربه رسیده است که مدت "هجده روز"، هر روزی "سه" مرتبه بخواند به این نحو که "الله الصمد" را "هزار" مرتبه تکرار نماید و هر روز بعد از اتمام عمل یکبار آیه نور و آخر سوره "انا فتحنا" که اول آن "محمداً رسول الله(ص) اشداء علی الکفار" است تا آخر سوره بخواند و در مکان خلوت رو بقبله باشد مراد حاصل گردد. انشاء الله.

ایضاً مرویست که در مدت "چهل و یک روز" هر روزی "چهل و یک مرتبه" بخواند و بعد از آن دعای یا مفتح فتح را تا آخر که در کیفیت ختم حمد مذکور شد بخواند حاجات دنیویه و اخرویه او برآورده شود. انشاء الله تعالی. مجرب و موثر است ختم در کتب معتبره از کتابهای علماء شیعه به نظر حقیر رسیده که در آیه شریفه "آیه الکرسی" ده وقف است هر که در وقت خواندن آن ده وقف را به عمل آورده و بعد دعا کند دعای او مستجاب است و قاعده آن به این نحو است که ابتداء از انگشت کوچک یمنی (از دست راست) شروع نماید و به هر وقفی که می رسد انگشتی عقد ببندد وختم به انگشت ابهام یسر (دست چپ) می کند و در میان دو عین "یشفع عنده" هر حاجتی که خواهد از "دعاء" خیر طلب کند و در میان دو "میم"، "یعلم ما" بین آنچه در مقوله دفع شر باشد طلب نماید و چون ده وقف تمام شود "سه" مرتبه سوره "الم نشرح" و "سه" مرتبه سوره "قل هو الله احد" بخواند و "سه مرتبه صلوات" بفرستد و سر به سوی آسمان کند و حاجت بخواهد و "ده مرتبه سوره الحمد" را بخواند و بعد از اتمام هر حمد یک انگشت از انگشتان معقوده(بسته شده) را بگشاید و در وقت گشودن انگشتها ابتداء از انگشت ابهام دست چپ شروع نماید تا انگشت خنصر(انگشت کوچک) دست راست که ابتدای عقد از او بوده است و بعد از فتح همه انگشتها به آسمان نظر کند و بدمد و حاجت خود را بخواهد و در بعضی نسخ وارد است که فتح اصابع (انگشتان) بعد از خواندن سوره ها است و در آن نسخه متعرض نشده است که وقت گشودن اصابع فاتحه را بخواند. اگر عامل، به هر دو طریق عمل کند خوب است و در بعضی کتابها طریقه اول را تا چهل روز ذکر کرده اند و به جهت قضا و حاجات تخلف ندارد و مواضع ده وقف از این قرار است "الله لا اله الا هو الحی القیوم1 لا تاخذه سنه و لا نوم2 له ما فی السموات و ما فی الارض3 من ذالذی یشفع عنده الا باذنه4 یعلم ما بین ایدیهم5 و ما خلفهم6 و لا یحیطون بشیء من علمه7 الا بما شاء وسع کرسیه السموات و لارض8 و لا یوده حفظهما9 و هو العلی العظیم10" و در بعضی نسخ محل وقف ششم بعد از و ما خلفهم بنظر رسیده مرویست که هر که را مهم پیش آید و در آن عاجز بماند باید "غسل" کند به نیت آن مهم و آیه الکرسی را بخواند بطریق ده وقف و در میان دو عین یشفع عنده آن مهم را بخاطر بگذراند آن مهم بموجب دلخواه او برآید و هر دعائیکه کند مستجاب است و اگر دشمن صعب (سخت) داشته باشد به نیت مغلوب شدن او شروع در ختم نماید تا هر چند روز که می تواند بخواند و در میان دو میم یعلم ما بین ایدیهم دشمن را به نظر آورد البته بی شک آن دشمن مغلوب گردد. و گفته اند این عمل از جمله مجربات است ایضاً بزرگان و اکابر گفته اند که، کسی به عدد ابجد نام خود بخواند ابوابِ فتوحات بر روی آن گشاده گردد و سعادت به او رو می آورد و فقر وفاقه از او دور می گردد و اگر از برای تحبیب (محبت محرمها) شرعی به عدد اسم طالب و مطلوب خوانده شود اثر عجیبی دارد. همچنین در نسخه ملاحظه شد که اگر کسی را مهم باشد و خواهد زود کفایت شود به صحرایی رود که در آن آدمی نباشد و خطی بر گرد خود بکشد و رو به قبله به تواضع بنشیند و "هفتاد" بار آیه الکرسی را تا هو العلی العظیم بخواند بی شک در آن روز حاجت او برآورده می شود و در آن نسخه نوشته بود هذا مجرب و لا شک و لا ریب فیه.

ختم سوره مبارکه انعام :

مرویست که هر که خواهد روزی بر وی فراخ گردد و حاجتش روا شود شب روز پنجشنبه یا جمعه یا شب جمعه روی به قبله بنشیند اول سوره فاتحه را بخواند و شروع کند به خواندن سوره انعام تا "ما اوتی رسل الله" پس بلافاصله برخیزد و دو رکعت نماز بکند و در هر رکعت بعد از حمد هفت بار آیه الکرسی و هفت مرتبه سوره انا اعطیناک بخواند چون فارغ شود به همان نحو رو به قبله و ابتدا کند از "الله یعلم حیث یجعل" تا آخر سوره بخواند و بعد سر به سجده بگذارد و "هفتاد" بار بگوید "لا اله الا الله محمد رسول الله" آنگاه حاجت خود را بخواهد که انشاء الله بر آورده است.

ختم سوره احقاف:

در کتاب ختومات قرآن وارد است که هر که در مهلکه گرفتار شود این سوره را سه مرتبه بخواند خلاصی یابد انشاء الله.

ختم سوره مبارکه مومنون:

هر که را مهمی عظیم و مهلکه خطیری پیش آید که از علاج او عاجز باشد "یکصد و چهل" بار این سوره را بر سبیل اتصال(پشت سر هم) بخواند و به جز به جهت ضرورت اکل شرب (خوردن و آشامیدن) و نماز از جای خود بر خیزد از آن ورطه خلاص شود و هیچ مکروهی به او نمی رسد.

ختم سوره بنی اسرائیل:

به جهت هر امر عظیمی و مشکلی که او را روی دهد و هر حاجت و مطلبی که داشته باشد هفت مرتبه بلافاصله تلاوت نماید البته مهم او کفایت خواهد شد.

ختم سوره مبارکه طه:

هر که بخواهد رزق او برسد از جائیکه گمان نداشته باشد و دلها از برای او نرم گردد و بر دشمنان غالب آید و وقت خواندن آن از طلوع فجر صادق است یک مرتبه.

ختم سوره حم دخان:

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که "هر که این سوره را بجهه کفایت مهمات هفت بار جمیع مهمات وی به زودی کفایت شود و اگر این سوره را بنویسد و با خود دارد از شر دیو و پری ایمن باشد و در نظر مردم با هیبت بود و مردم او را دوست دارند".

ختم سوره مبارکه یس:

 هر حاجتی که داشته باشد به نیت قضاء (بر آورده شدن حاجت) وضو بگیرد به جهت استجابت دعا و تلاوت قرآن رو به قبله با حضور قلب صد بار صلوات بفرستد و شروع در خواندن سوره نماید و حاجت خود را در سه جا به خاطر بگذراند و از خدا بخواهد حاجت خود را "یکی بعد از امام مبین" و یکی بعد از "فی فلک یسبحون" و دیگری بعد از "سلام قولا من رب رحیم" و چون به این سلام برسد آن را "سی و چهار" بار یا "چهارده" بار یا هفت بار مکرر کند و چون از سوره فارغ شود بگوید: "سبحان المفرج عن کل محزون سبحان المخلص عن کل مشحون سبحان المنفس عن کل مذیون سبحان العالم عن کل مکنون سبحان من جعل خزائنه بین الکاف و النون سبحان من اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس بگوید:"اللهم افتح لی ابواب رحمتک و ابواب خزائنک بحق سوره یس و بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین". پس صد نوبت بگوید یا "مفرج الهم" و بعضی گفته اند که در آیه جمیع "لدینا محضرون" نیز حاجات خود را به قاضی الحاجات عرض نماید و قدرت حق را در اجابت مشاهده کند.

 نوع دیگر اینکه سوره را بخواند چون به آیه "سلام" برسد "هفتاد" مرتبه تکرار نماید و مطلب را از حق تعالی بخواهد که مجرب است طریقه دیگر آنکه از روز جمعه شروع کند تا روز پنجشنبه و هر روز سه بار بخواند و در عرض یک هفته بیست و یک بار خوانده شود و هر روز بعد از فراغ دعای "یا من تحل به عقده المکاره" را در صحیفه سجادیه بخواند و اگر بتواند در یک مجلس بیست و یک مرتبه سوره را بخواند از برای هر مطلب مجرب است لکن به جهت وسعت رزق در روز پنجشنبه و به جهت دفع دشمن در روز سه شنبه و به جهت رفعت و عزت در روز یکشنبه بخواند.

ختم سوره و النجم:

از حضرت امام جعفر صادق مأثور است که "هر که این سوره را به جهت بر آمدن حاجات بیست و یک بار بخواند حاجت او به زودی بر می آید و روا می شود".

ختم سوره و الذاریات و طلاق و مزمل و الم نشرح:

از برای امر معیشت و وسعت در مال و منال و مرزوق بودن "من حیث لا یحتسب" ( از هر لحاظ که حساب کنید) به نوعی که عقول و افکار از کیفیت آن عاجز باشد مداومت کردن به این چهار سوره است هر روز بر سبیل استمرار و اگر یک روز فوت شود قضاء نماید و این عمل مجرب و آزموده است و علیک بالتجربه (بر شماست که تجربه کنید) چنانچه مداومت کردن سوره و الذاریات در همه اوقات روز موجب دولت و ثروت می شود.

ختم سوره ق:

اگر کسی خواهد که در دولت و نعمت بر وی گشاده گردد و ابواب خیر بر او مفتوح شود باید هر روزی سه مرتبه با وضو رو به قبله با ترتیل متصل بهم بخواند و از خداوند بخواهد مرزوق خواهد شد.

ختم سوره اذا وقعه:

برای وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تاثیر غریب دارد و از مجربات است که تخلف ندارد باید از شب شنبه شروع بکند و از شب شنبه "سه" دفعه و هر شب یکی اضافه کند و بخواند تا شب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته همین نحو معمول دارد و قبل از شروع کردن در سوره در هر شب این دعا را بخواند: "اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً و اسعاً طیباً من غیر کد و استجب دعوتی من غیر رد و اعوذ بک من فضیحتی الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الا ما مین السبطیین الحسن و الحسین علیهما السلام".

همچنین طریقه دیگر باید از شب جمعه ابتدا نماید و هر شب پنج مرتبه بخواند که مجموعاً "چهل و یک" مرتبه که سوره میخواند یک مرتبه نیز این دعا را بخواند هر که این ختم را بجا آورد توانگر گردد و دعا این است: "اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کمان قریباً فیسره و ان کان قلیلاً فکثره و بارک لنا فیه برحمتک یا ارحم الراحمین" ایضاً تا چهل روز سوره اذا وقعه و مزمل و الیل و الم نشرح هر یک را یکبار به این ترتیب بخواند به جهت اداء دین و دفع فقر و وسعت رزق مجرب و آزموده است و بعد از خواندن چهار سوره در هر روز این دعا را بخواند "یا رازق السائلین یا راحم المساکین یا ولی المومنین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین صل علی محمد و آل محمد و اکفنی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک یا اله العالمین و صلی الله علی محمد واله اجمعین".

ختم سوره انا فتحنا:

ایام جمعه بسیار خوبست و به سبب این ختم بسیار به مطلب رسیده اند. ابتدا کند از روز شنبه روزی پنج مرتبه بخواند و هر روز یک بار اضافه کند تا روز جمعه یازده مرتبه بخواند بعد از هر مرتبه سوره "اذا جاء نصر الله" بخواند چون چهل و یک مرتبه تمام شود این دعا را بخواند "یا مفتح فتح یا مفرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین".

ختم سوره مبارکه حمد:

سوره حمد را با این آیه تا "ده" روز هر روز "یازده" مرتبه بخواند که مجموع یکصد و ده مرتبه شود برای هر مطلبی کلی و جزیی و هر حاجت که داشته باشد مجرب است و بزودی مقرون است به اجابت آیه اول. آیه اول این است "ثم انزل علیکم من بعد الغم تا ولله علمیم بذات الصدور" و از سوره آل عمران(آیه 153) و آیه دوم این است از سوره "انا فتحنا" (آیه آخر این سوره مبارکه) "محمد رسول الله" تا آخر سوره و بعد بگوید "رب سهل و لا تعسر علینا یا رب".

ختم سوره مبارکه عم:

هر که در مدت یکسال هر روز یک بار مداومت نماید سال دوم زیارت خانه خدا مرزوق او شود و جمعی تجربه کرده اند.

ختم سوره والیل:

تا "چهل" شب هر شب "چهل" دفعه بخواند و هر وقت به آیه "و ما لاحد عنده من نعمه تجزی" برسد این آیه را سه مرتبه تکرار کند از برای فتوحات الی غیر النهایه و برای کثرت مال اثری عجیب و نفعی غریب دارد که عقول از کیفیت آن عاجز است این ختم مراعات تقوی و احتراز از متناهی(نهی ها) و بلکه شبهات شرط است. همچنین بزرگان گفته اند هر که تا "سه" شب پی در پی سوره والیل و سوره والشمس را هر یک هفت بار بخواند و "سی" مرتبه بگوید: "بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العظیم". هر مراد که داشته باشد حاصل گردد و جمعیت بسیار باید، ان شاء الله تعالی. ایضاً در بعضی از کتب به نظر رسیده که هر کس طالب مال دنیا باشد بعد از نماز عشا "هفت" مرتبه سوره "والشمس" و "هفت" مرتبه سوره "قل یا الها الکافرون" و "هفت" مرتبه سوره "اخلاص" و "هفت" مرتبه سور "معوذتین" را بخواند و بعد از آن "هفت" مرتبه بخواند "اللهم الجعل لی من امری فرجاً و مخرجاً" و بخواند در شب اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم یا ششم مال بسیار یابد و اگر به اجابت نرسد خلل و نقصانی در شرایط دعاها می باشد.

ختم سوره والضحی:

هر که چهل مرتبه بلافاصله بدون تکلم رو به قبله و با طهارت در ایام متبرکه که مثل شب جمعه و امثال آن به هر نیتی البته حاجتش بر آورده است.

ختم سوره معارج:

اگر کسی این سوره را در شب بخواند محتلم نشود.

ختم سوره مبارکه طلاق:

هر که سوره طلاق را به نیت محبت یا ادای قرض "بیست و یک" بار بخواند نافع و مجرب است و به جهت وسعت رزق سه مرتبه بخواند توسعه پیدا شود رزقش.

ختم سوره القارعه:

به جهت برآمدن حاجات و کفایت مهمات در یک مجلس "یکصد و هشتاد" بار بخواند حاجت او روا شود.

ختم آیه الکرسی:

به جهت بقای اولاد و سالم ماندن از جمیع بلیات "چهل" مرتبه تا "و هو العلی العظیم" بنویسد و بر کودک بندد سالم بماند.

ختم سوره و الشمس:

به جهت هر مطلب سه روز وقت طلوع آفتاب به سجده رفته "سه" مرتبه سوره را بخواند و در "فألهمها" حاجت خود را از دل بگذراند تا "سه" روز به همین منوال البته آن حاجت در همان ساعت روز بر آورده خواهد شد و باید ابتدا از روز چهارشنبه نماید و در روز جمعه ختم کند و اگر مطلب دفع دشمن باشد وقت غروب آفتاب این عمل را به همین نحو به جا آورد مجرب است. مرویست (روایت شده) از جهت توانگری در روز چهارشنبه آخر ماه صفر هم یک سوره الم نشرح و والتین و اذا جاء نصرالله و قل هو الله احد را هفت نوبت بخواند از مال دنیا بی نیاز گردد.

ختم سوره الم نشرح:

به جهت هر مطلب در سه روز اول سوره فاتحه را "هفت" بار بخواند و "هشتصد" بار صلوات بفرستد و "هشتاد" بار الم نشرح بخواند و بعد از آن "هزار و یک" بار سوره توحید را بعد از آن "هفت" بار فاتحه بخواند و "صد" مرتبه صلوات بفرستد. من ضامن که سه روز نگذرد که مراد حاصل گردد. و به جهت وسعت رزق "چهل و یکبار" سوره الم نشرح را بخواند مراد حاصل است ان شاء الله.

ختم سوره قل یا ایها الکافرون:

در کتاب عده الداعی از حضرت رسول اکرم ﷺ مرویست(روایت شده) که هرکس بامداد بعد از نماز صبح روز جمعه قبل از طلوع آفتاب ده بار این سوره را بخواند و "صد" بار صلوات فرستد به این طریق "اللهم صل علی النبی الامی محمد و اله و سلم" هر مرادی که داشته باشد بی شک بر آورده خواهد شد. راوی گوید من آن را تجربه کردم.

ختم سوره انا انزلناه:

به جهت وسعت رزق هر روزی "ده" مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت حق را مشاهده نماید و از جمله مجرب است بعضی از علماء و اهل دعا گفته اند اگر کسی این سوره را از برای هر حاجتی و مطلبی "سیصد و شصت" بار بخواند آن حاجت بر آورده می شود و به همین عدد از برای دفع فقر و احتیاج و از برای غنی و ثروت و توانگری و اداء دین از مجربات است و از حضرت صادق علیه السلام حدیثی وارد است که "هرکه مداومت کند به این سوره روزی او از جایی رسد که گمان نداشته باشد" و بعضی گفته اند که عدد ختم آن سیصد و چهار است.

ختم سوره انفطار:

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که "هر که خواندن این سوره را مداومت کند در هر کاری و جائیکه درماند هفتاد بار بخواند نجات یابد و اگر به همین عدد محبوس یا اسیر بخواند خلاص گردد و اگر آیه ما غرک بربک الکریم را از این سوره بر پوست سبع(حیوان حلال گوشت) بنویسد و با خود دارد روزی او، فراخ گردد و در معاملات منفعت تام یابد به شرط آنکه وقت نماز از خود دور کند".

ختم سوره تکویر:

از همان حضرت مرویست "که به جهت خلاصی از بلیات بیست و یکبار بخواند" و همچنین این سوره را در وقت آمدن باران صد بار بخواند و از خدای تعالی حاجت خود را بخواهد البته روا شود و اگر این سوره را بر گلاب بخوانند و قدری از آن در چشم کشند روشناییش زیاد شود و اگر این سوره را بر چشمی خوانند که رمد (بیماری چشم) داشته باشد یا مرض دیگر شفا یابد البته.

ختم سوره مبارکه تکاثر:

از برای هر مطلبی از حضرت صادق علیه السلام منقول است که "دویست و بیست و پنج" بار بخواند در جایی خلوت و با آرامش بخواند و بعد از آن "هزار" مرتبه "صلوات" بفرستد که انشاء الله بر آورده است.

ختم سوره مبارکه مجادله:

به جهت غلبه کردن بر دشمن "سه" بار بخواند بر مشتی خاک و به طرف دشمن بریزد مقهور گردد و اگر بر بیمار خواند ناخوشی وی تسکین یابد و اگر بخواندن این سوره مداومت نماید از شر هر ذی شری ایمن گردد و اگر میان انبار غله بگذراند از هر موذی و مفسدی ایمن باشد.

ختم سوره مبارکه ماعون:

اگر کسی بخواهد فقر و درویشی از خانواده او برداشته شود "چهل و یک" بار این سوره را بخواند فرزندان او محتاج نگردند در حفظ حمایت خداوندی باشد تاروز دیگر.

 ختم سوره القارعه:  

به جهت بر آمدن هر مطلب و مهمی "یکصد و هشتاد" بار بخواند مجرب است و اگر کسی معیشت بر وی تنگ باشد بنویسد و با خود دارد روزی او وسیع گردد.

ختم سوره مبارکه والعادیات:

اگر این سوره را بسیار بخواند قرضش ادا شود و حامل آن ایمن گردد و اسباب وسعت رزق به جهت وی آماده شود و اگر بعدد اسم مبارک علی علیه السلام "110" مرتبه بخواند که این سوره در شان او نازل شده است روزی او برسد "من حیث لا یحتسب"(از هر نظر که حساب کنید) و از جائیکه گمان نداشته باشد.

ختم سوره مبارکه ماعون:

به جهت فتوحات عظیمه از شب دوشنبه تا یازده شب شبی "پانزده" مرتبه این دعا را بخواند در هر مرتبه بعد از اتمام سوره این آیه را بخواند "یا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون "و "پانزده" بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و بعد سجده کند و حاجت خود را بخواهد که بر آورده است.

ختم سوره مبارکه فیل:

در بعضی از کتب مسطور است که هرکه در شب سه شنبه یا چهار شنبه این سوره را بخواند بعدد هر حرفی که در خود این سوره است و هر دفعه رو به جانب دشمن کند و بد مد دشمن هلاک شود و این سوره بیست و سه کلمه و نود و هشت حرف است.

منبع: سایت لب الالباب(عذرا شفایی)

خواندن 1889 دفعه

1 نظر

  • پیوند نظر یکشنبه, 25 خرداد 1399 11:55 ارسال شده توسط مجیدکولار

    باسلام خوبید من مطالب شماروتوکانال خودم میذارم راضی باشید توثوابش شماهم شریکید

نظر دادن

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi