ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»اهل بیت (علیهما السلام)»امام حسین (ع)»سایر موضوعات»دیدگاه محدث نوری در مورد اربعین

دیدگاه محدث نوری در مورد اربعین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دلیل دوم محدث نوری (ره) بر ادعای خویشتن در نفی و استبعاد آمدن خاندان رسالت علیهم السلام به کربلاء در اربعین اول آنست که معتمدین اهل تاریخ در سیاق ذکر مقتل اشاره به قصهی آمدن اسراء به کربلاء در اربعین اول نکردهاند بعد عبارت شیخ اعظم مفید (ره) را در ارشاد شاهد آورده است و حاصلش آنست که یزید امر کرد نعمان بن بشیر اسراء را به مدینه ببرد و ابدا اشارهی به آمدن آنها به کربلاء نکرده است [۱۱۴] . [ صفحه ۱۵۴] جواب آندر جواب این دلیل محدث نوری (ره) گفته میشود: اولا: از واضات است که قصهی را اگر جمعی از مورخین نقل ننمایند دلیل بر عدم وقوع آن نمیشود چه بسیار از قضایای تاریخی را جمعی از مورخین نگارش ندادهاند و اگر شواهد به این مدعا بیاوریم کلام به طول میانجامد. و ثانیا: شیخ مفید (ره) در عبارات خود و از آنها عبارتی را که در خصوص مراجعت اسراء خاندان رسالت از شام فرموده بنایش به اختصار کوشیدن است چنان که داب و رویهی سابقین بوده که در نقل قضایا و تواریخ به اختصار کوشیدهاند و شواهد زیادی بر این ادعا داریم که اگر نگارش داده شود کلام به درازا میکشد [۱۱۵] . و ثالثا: شیخ اعظم مفید (ره) و شیخ طائفه طوسی (ره) و امثال آن نوابغ روزگار که از دعائم دین و ارکان اسلام بشمارند در مقام نقل احادیث دینیه و حتی در نقل تواریخ و قضایای عادی بنا و رویهشان به تحقیق و صحت نقل و درستی گفتار است و لذا اگر در موردی خواه از احادیث دینی و اخبار مذهبی اصولی اسلامی و فقهی باشد یا راجع به نقل قضایا و تواریخ و حوادث و جریانهای عادی باشد بدون سند نقل نمیکنند [ صفحه ۱۵۵] اگر در موردی سندی به نقل قضیهی داشته باشند و ازمشایخ آنها مسندا قصهی به آنها رسیده و روایت کردهاند نقل میکنند و اگر مسندا از مشایخشان موضوعی را نقل نکرده باشند آن را در کتاب خودشان نقل نمینمایند چنانچه با تامل و دقت در کتاب امالی شیخ مفید (ره) و امالی شیخ طوسی (ره) این موضوع واضح و بر منصف متامل آشکار است. پس آن دو بزرگوار و امثال آن بزرگان به قضیهی اربعین اشاره نکردهاند چون مسندا از مشایخ آنها نرسیده و لذا نقل نکرده و اشاره نفرمودهاند این دلیل نمیشود که اصل قضیه در واقع حقیقت نداشته باشد تعجب از بعض قاصرین است که در جائی از کتابش گفته که شیخ مفید (ره) و شیخ طوسی (ره) انکار قضیهی اربعین را کردهاند و در جای دیگر از همان کتاب گفته که آن دو بزرگوار نسبت به قضیهی اربعین ساکت هستند از انکار و تصدیق چیزی نگفتهاند ادعاء اولش باطل دومی صحیح است. و از آنچه گفته شد معلوم میگردد که دربارهی مسموم شدن بعضی از ائمه علیهم السلام که شیخ مفید (ره) در ارشاد میفرماید که جمعی از شیعه قائل هستند که با سم از دنیا رحلت فرموده از همین باب است زیرا سندی به آن قضیه نداشته و آن را روایت نکرده و لذا نسبت مسموم شدن امام علیهالسلام را به جمعی از شیعه داده نه این که قضیهی مسموم شدن را نفی فرموده باشد بلکه از مشایخش مسندا به وی روایت نشده و لذا خودش بطور جزم آن موضوع را نگارش نداده است. [ صفحه ۱۵۶]
دلیل سوم محدث نوری و جواب آن
دلیل سوم محدث نوری (ره) آنست که شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه در وقائع ماه صفر و روز بیستم آن اشاره به آمدن اسراء اهلبیت علیهم السلام به کربلاء نفرموده با این که اولی بود که اشاره بفرماید و همچنین شیخ طوسی (ره) در مصباح متهجد و علامه حلی (ره) در منهاج الصلاح و کفعمی (ره) در دو موضع از مصباح [۱۱۶] قریب به عبارت شیخ مفید (ره) فرمودهاند و اشاره به قصهی اربعین نکردهاند. و بعد محدث نوری (ره) فرموده: ظاهر عبارت (یعنی عبارت شیخ مفید (ره) آنست که روز اربعین از شام بیرون آمدند نه آن که وارد مدینه شدند چنانچه بعضی توهم کردند چه از دمشق تا مدینه کمتر از یک ماه سیر قافله متعارف نشود خصوص آن قافله حسب دستورالعمل یزید به نعمان که به آن رفتار نمود و بعد مابین دو بلد زیاده از دویست فرسخ است و اگر مراد آن بود تغییر عبارت نمیداد و در حق جابر که [ صفحه ۱۵۷] اختلافی در ورود او در روز اربعین نیست به ورود در اینجا به رجوع تعبیر نمیفرمود و در هر حال این کلمات (یعنی کلمات شیخ مفید ره) صریح است در نیامدن ایشان به کربلاء و الا ذکر آن در وقایع ماه صفر از جهاتی اولی بود. تا اینجا آنچه لازم بود از عبارات محدث نوری (ره) نقل شد [۱۱۷] . جواب آندر جواب گفته میشود: چنانچه در جواب دلیل دوم گفتیم شیخ مفید (ره) در نقل تواریخ اگر سندی بر آن نداشته باشد نقل نمیکند معلوم میشود در قضیهی آمدن اسراء به کربلاء سندی از مشایخش نداشته و لذا مسکوت گذاشته و اشاره به آن قضیهی تاریخی نفرموده است و شیخ طوسی (ره) و آیهالله علامه (ره) که سبک شیخ (ره) را در کتابش تعقیب فرموده به همان رویه و رفتار قدم برداشتهاند و اگر عبارت شیخ مفید (ره) بر خلاف مشهور باشد که رجوع اسراء در روز بیستم صفر از شام شده نه این که وارد کربلاء در آن روز شده باشند آن هم یکی از آن خلاف مشهورهاست که شیخ اعظم مفید (ره) در مسارالشیعه به بعضی از آنها تصریح فرموده چه مانع دارد که شیخ (ره) برخلاف مشهور فرموده باشد که رجوع از شام در روز بیستم صفر شده است در صورتی که قول مشهور که روز بیستم صفر ورود به کربلاء است اقوی و دلیل بر صحت آن وجود دارد نه بر فرمایش شیخ اعظم اعلی الله مقامه. [ صفحه ۱۵۸]
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

خواندن 782 دفعه

نظر دادن

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi